Waarom nu al nadenken over bedrijfsopvolging?

Er komt een moment waarop u als eigenaar van een familiebedrijf moet gaan nadenken over bedrijfsopvolging. Daarbij buigt u zich over de geschiktheid van de beoogde bedrijfsopvolger en of het financieel haalbaar is om het familiebedrijf voort te zetten. Het is belangrijk dat u voldoende tijd neemt om de bedrijfsopvolging voor te bereiden. Het kan niet vroeg genoeg op de agenda staan. Denk dus al op tijd na over de bedrijfsopvolging en onderzoek zowel voor uzelf als voor de potentiële opvolger(s) nauwkeurig de behoeften en belangen. 70 procent van de familiebedrijven haalt de opvolging naar de tweede generatie niet.

Wat is belangrijk bij het kiezen van een opvolger?

Vaak is een onzorgvuldige aanpak de belangrijkste reden dat een familiebedrijf de opvolging niet haalt.

Het is dus cruciaal om op tijd te inventariseren of u en uw opvolger op één lijn zitten qua visie, verwachtingen over verantwoordelijkheden, de wijze van samenwerking en de beoogde rolverdeling. Dan is de kans het grootst dat uw bedrijfsopvolging soepel en succesvol verloopt.

In zes stappen aan de slag met bedrijfsopvolging

In dit whitepaper laten wij u in zes praktische stappen zien hoe u dat aanpakt. We behandelen:

  • De positie van de bedrijfsoverdrager
  • De wijze van bedrijfsopvolging
  • De positie van de opvolger
  • De positie van niet-opvolgende kinderen
  • De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)
  • De waardering van uw bedrijf

Onze specialisten

Karin van Wijngaarden

Utrecht

+31 (0) 88 676 9894

Bedrijfsopvolging en meer

Naast dat wij u ondersteunen in de zoektocht naar een geschikte bedrijfsopvolger en u begeleiden bij de bedrijfsoverdracht, staan wij voor u klaar met een totaalpakket aan diensten voor familiebedrijven. Meer weten?