Werknemersparticipatie

Werknemersparticipatie: getalenteerde werknemers aantrekken én behouden

Nancy ten Broek
Door:
insight featured image
Hoe trekt u met de huidige schaarste op de arbeidsmarkt nieuwe werknemers aan en hoe bindt u uw werknemers aan uw organisatie? Vooral groeiende ondernemingen die nog niet voldoende ruimte hebben om werknemers een hoog salaris te kunnen bieden, staan voor een uitdaging.
Onderwerpen

Werknemersparticipatie kan u uitkomst bieden om getalenteerde werknemers aan te trekken én te behouden. Welke mogelijkheden heeft u als werkgever, wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende beloningsvormen en welke aandachtspunten zijn er op fiscaal gebied? Wij zetten dit graag voor u op een rij en onderscheiden hierbij vijf categorieën.

Winstuitkering/bonus in geld

Voeg naast het reguliere salaris een bonus met voorwaarden toe aan de arbeidsvoorwaarden. Is de hoogte van de beloning afhankelijk van het resultaat van de onderneming? Dan is er sprake van een winstdeling. De beloning is belastbaar loon voor uw werknemer. U kunt de bonus of winstdeling aftrekken van uw fiscale winst.

Stock Appreciation Rights

Bij een Stock Appreciation Right (SAR) geeft u uw werknemers een vorderingsrecht op u als werkgever (dus geen daadwerkelijke aandelen). De waardeontwikkeling van het vorderingsrecht is gekoppeld aan de aandelen van uw vennootschap.

Bepaal vooraf de voorwaarden voor toekenning en uitoefening van de SAR. Denk hierbij aan het behalen van bepaalde doelstellingen of het na een aantal jaar nog in dienst zijn van uw werknemer. Op het moment van toekenning en uitoefening wordt de waarde van de aandelen bepaald van de vennootschap waarin uw werknemer participeert. Uw werknemer ontvangt in geld de waardestijging van de aandelen waaraan u de SARs heeft gekoppeld tussen het moment van toekenning en het moment van uitoefening. De SAR-uitkering is op het moment dat u deze uitkeert belastbaar loon voor uw werknemer. Voor u als werkgever is de SAR-uitkering in beginsel aftrekbaar van de winst. In sommige gevallen is de aftrekbaarheid beperkt.'

(Certificaten van) aandelen

In plaats van een beloning in geld kunt u als werkgever aandelen uitgeven aan uw werknemers. Door het aandelenbelang delen zij mee in het resultaat en de waardeontwikkeling van de vennootschap. Uw werknemers ontvangen pas een beloning in geld bij dividenduitkering of de verkoop van de aandelen. Wilt u uw werknemers laten meedelen in de winst zonder dat zij inspraak krijgen? Dan is werken met certificaten van aandelen voor u interessant.

U kunt een aandelenbelang op verschillende manieren vormgegeven. Houd hierbij rekening met het rendement, de invloed op zeggenschap en de bijzondere voorwaarden, zoals wat te doen bij ontslag en verkoop van de onderneming. Stel daarom aparte aandeelhoudersovereenkomsten op om alles goed vast te leggen.

Daarnaast spelen de fiscale consequenties van het uitreiken van aandelen een belangrijke rol voor zowel de onderneming als voor uw werknemer. Bij de onderneming kan dit effect hebben op het kunnen vormen van een fiscale eenheid. Uw werknemer is over de waarde van de aandelen in het economisch verkeer loonbelasting verschuldigd min de door hem betaalde koopprijs. De belasting van de aandelen bij uw werknemer is vervolgens afhankelijk van het aantal en het soort aandelen: box 3, box 2 of misschien zelfs box 1 als lucratief belang. Laat u dus goed adviseren als u overweegt aandelen aan uw werknemers uit te reiken.

Aandelenopties

Bij aandelenopties krijgt uw werknemer het recht om op een bepaald tijdstip tegen een vooraf afgesproken uitoefenprijs aandelen te kopen in de gekozen vennootschap. Uw werknemer krijgt pas een beloning in geld bij dividenduitkering of verkoop van de aandelen. Ook bij opties op aandelen moet u goede afspraken maken over de voorwaarden.

Uw werknemer is loonbelasting verschuldigd op het moment van uitoefening/vervreemding van de optie over het verschil tussen de waarde in het economische verkeer van de aandelen en wat uw werknemer ervoor heeft betaald. Zijn de aandelen op het moment van vervreemden (nog) niet verhandelbaar, dan kan dit een probleem vormen. Na uitoefening/vervreemding behoren de aandelen tot het privévermogen van uw werknemer. Zoals hierboven onder punt 3 vermeld, is de belastingheffing vervolgens afhankelijk van de aandelen die uw werknemer verkrijgt.

Let op: Er ligt een wetsvoorstel om de aandelenoptieregeling te wijzigen. In dit wetsvoorstel verschuift het heffingsmoment van het moment van uitoefening van een aandelenoptierecht naar het moment waarop de bij uitoefening van het aandelenoptierecht verkregen aandelen verhandelbaar zijn. Hierin introduceert de wetgever een keuzeregeling. Het wetsvoorstel moet op 1 januari 2023 in werking treden.

Zowel bij de uitreiking van aandelen, als aandelenopties speelt de waardering van de onderneming een belangrijke rol. Hierover zien wij in de praktijk veel discussies met de Belastingdienst. Voorkom problemen en laat een (zakelijke) ondernemingswaarde bepalen.

Winstbewijzen

Een alternatieve mogelijkheid is om winstbewijzen uit te geven. Een winstbewijs is een overeenkomst tussen de vennootschap en de houder van het winstbewijs (uw werknemer). Er gelden geen wettelijke beperkingen ten aanzien van de vormgeving. Uw werknemer is met een winstbewijs gerechtigd tot een bepaald gedeelte van de winst en/of goodwill bij verkoop. Ook bij winstbewijzen kunt u bepaalde voorwaarden stellen.

De fiscale gevolgen van winstbewijzen voor uw werknemer zijn hetzelfde als bij het verkrijgen van (certificaten van) aandelen. In tegenstelling tot het uitgeven van aandelen heeft het uitgeven van winstbewijzen in een vennootschap geen invloed op de vorming van een fiscale eenheid.

Maak mogelijkheden passend voor uw onderneming

U heeft dus veel verschillende mogelijkheden op het gebied van werknemersparticipaties. Een participatieplan moet passen bij uw onderneming. Het meest geschikte plan is dan ook voor iedere onderneming anders. Weeg alle mogelijkheden daarom zorgvuldig af. Onze fiscalisten denken graag met u mee over het vormgeven van het ideale participatieplan voor uw onderneming. Neem hiervoor contact op met één van onze specialisten, zodat wij u verder kunnen helpen!

Werknemersparticipatie: wel economische rechten, geen zeggenschap? Hoe regelt u dit juridisch?
Werknemersparticipatie: wel economische rechten, geen zeggenschap? Hoe regelt u dit juridisch?
Lees dit artikel
Werknemersparticipatie: juiste waardering en onderbouwing cruciaal
Werknemersparticipatie: juiste waardering en onderbouwing cruciaal
Lees dit artikel