De ‘tweetrapsraket’ is onder HR- en personeelsfunctionarissen een bekend fenomeen. We noemen dit ook wel ‘voor twee ankers gaan liggen’. Zodra het duidelijk is dat er op loonkosten bespaard moet worden, en het vervolgens ook helder is binnen welk deel of delen van de onderneming dat moet gebeuren, volgt de volgende stap binnen het traject. We staan stil bij de manieren om tot beëindiging te komen.
Onderwerpen

Boventallig verklaren betekent eigenlijk niet meer dan per werknemer nagaan of zijn of haar arbeidsplaats komt te vervallen. Dat gebeurt aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Voor de werknemers die volgens het afspiegelingsbeginsel voor ontslag in aanmerking komen, moet u vervolgens actie ondernemen. Dat is waar de tweetrapsraket relevant wordt. Voor de werknemers die voor ontslag in aanmerking komen, vraagt u een UWV-ontslagvergunning aan (trap 1). Met die werknemers voert u een exitgesprek (trap 2).

Trap 1

De UWV-aanvraag begint met het indienen van formulier A, waarmee u in feite een ontslagaanvraag ‘op voorwaarden’ indient. Met alleen het indienen van formulier A maakt de onderneming kenbaar dat zij ontslagvergunningen gaat aanvragen, zonder dat het UWV daar gelijk melding van maakt aan de betrokken werknemers. Ook kan de onderneming vragen om een termijn van twee weken om te onderhandelen met de betrokken werknemers, om te zien of ze er samen uit komen.

Pas als die termijn verstreken is, moet u de ontslagaanvraag definitief aanvullen en start het traject inhoudelijk. Daarvóór is er genoeg tijd om rustig met de werknemers te onderhandelen over een beëindiging met wederzijds goedvinden. De onderhandelingstermijn van twee weken mag u trouwens nog één keer verlengen.

Trap 2

Onderhandelingen over een beëindiging met wederzijds goedvinden (of kort ‘exitgesprekken’ genoemd), is trap 2 van de raket. Direct na het indienen van formulier A bij het UWV, bespreekt u met de betrokken werknemers een beëindiging in onderling overleg. Vaak komen werkgevers en werknemers op dat punt al tot overeenstemming, waardoor een UWV-procedure niet meer nodig is.

Het komt wel voor dat de werknemer vraagt om een iets hogere financiële compensatie in de vorm van een hogere (transitie)vergoeding of een langere opzegtermijn. Of u spreekt een vergoeding voor juridische kosten of voor een outplacementtraject af. Daarom is het belangrijk om op dit punt al een financieel plaatje te maken. Het is zinvol om daarbij vooraf een budget of een plafond vast te stellen.

Komt u met een werknemer tot een deal, dan legt u de afspraken over de beëindiging vast in een vaststellingovereenkomst. De UWV-procedure is dan niet langer nodig en kan worden beëindigd. Lukt het niet om met de werknemer tot overeenstemming te komen? Dan gaat de UWV-procedure verder.

Whitepaper: Laat je goed adviseren bij reorganiseren

Lees ons whitepaper over reorganisatie om u goed voor te bereiden op een (mogelijke) reorganisatie.