Duurzaamheid

Sturen op duurzaamheidsrisico’s bepaalt uw toekomstbestendigheid

Door:
Dario Jongerius
handsome business man working on new alternative energy
Duurzaamheid en klimaatverandering zijn thema’s van deze tijd, en zeker ook binnen de transportsector. Sturen op de risico’s die daarmee gepaard gaan, wordt voor bedrijven steeds belangrijker om toekomstbestendigheid te borgen. Denk aan extreem weer dat de aanvoer verstoort, veranderingen in wet- en regelgeving en veranderend bewustzijn en koopgedrag van consumenten: zaken die een financiële impact kunnen hebben op de onderneming.
Onderwerpen

Waar risico’s zijn, zijn ook kansen; bijvoorbeeld rondom efficiëntie, positionering of het ophalen van kapitaal. Welke risico’s en kansen spelen er mogelijk voor uw onderneming? Waarom is het belangrijk die in kaart te krijgen? Hoe speel je er vervolgens op in en maak je je bedrijf toekomstbestendig? 

Duurzaamheidsrisico's in kaart brengen 

Het jaarlijkse ‘Global Risks Report’ van het World Economic Forum (WEF), laat al een aantal jaar zien dat duurzaamheids-gerelateerde risico’s domineren zowel in de top 5 meest waarschijnlijke risico’s, als in de top 5 van meest impactvolle risico’s voor bedrijven. 

De financiële sector roept daarom steeds nadrukkelijker op dat bedrijven hun duurzaamheidsrisico’s in kaart brengen, over de risico's gaan rapporteren, en daar meer op gaan sturen. Dit is niet voor niets, want met de conclusies van het WEF-rapport op het netvlies verwacht de financiële sector dat de toename in omvang en impact van deze risico’s hand in hand gaan met hoger financiële kosten en schade voor bedrijven en de economie. Met investeringsrisico’s tot gevolg. Dit heeft geleid tot de oprichting van de Task Force for Climate-Related Disclosures (TCFD), een raamwerk met aanbevelingen om duurzaamheidsrisico’s op te nemen in management en rapportage. 

Rapporteren over duurzaamheidsrisico’s wordt verplicht 

Momenteel zijn er nog niet veel bedrijven die structureel rapporteren over en sturen op duurzaamheidsrisico’s, maar dat gaat veranderen. In de aankomende EU-rapportage richtlijn voor grote ondernemingen, de CSRD, is het rapporteren over duurzaamheidsrisico’s daarom een verplicht onderdeel, naast de impact van de onderneming op mens en milieu. De risico's in kaart brengen, helpt niet alleen ondernemingen om beter te sturen en kosten te voorkomen, maar is binnenkort ook verplicht op dit vlak. 

Risico’s op het gebied van duurzaamheid 

Het is duidelijk dat het sturen op duurzaamheidsrisico’s voor bedrijven belangrijker is dan ooit. Aan welke risico’s moet u dan denken? Duurzaamheidsrisico’s worden vaak uitgesplitst in twee categorieën: fysieke- en transitierisico's. 

Fysieke risico's 

Fysieke risico’s hebben te maken met veranderende weerpatronen. Bijvoorbeeld: 

 • Acute risico’s 
  Risico’s die incidenteel van aard en onvoorspelbaar zijn, zoals overstromingen en vaker voorkomende stormen en cyclonen. 
 • Chronische risico’s 
  Dit zijn risico's die samenhangen met veranderingen in klimaatpatronen, zoals hogere zeeniveaus, hittegolven en drogere seizoenen, die kunnen leiden tot bijvoorbeeld mislukte oogsten. 

Transitierisico's 

Transitierisico’s gaan over de transitie naar een meer duurzame economie. Bijvoorbeeld: 

 • Beleid, wetgeving en jurisprudentie 
  Organisaties krijgen steeds te maken met beleid en wet- en regelgeving rondom klimaat. Dit leidt tot risico’s rondom niet voldoen aan compliancy-eisen en mogelijke boetes, maar denk ook aan CO2-heffingen en juridische risico’s zoals klimaatzaken. 
 • Technologische risico’s 
  Technologische innovaties, gerelateerd aan de transitie naar een schonere economie, kunnen risico’s vormen voor bedrijfsvoering. Vooral als een organisatie in grote mate afhankelijk is van ‘oude’ vervuilende technologie of brandstof. 
 • Marktrisico’s 
  Veranderende vraag en aanbod door bijvoorbeeld veranderend klantsentiment rondom duurzaamheid, maar ook beschikbaarheid van bepaalde grondstoffen en materialen. 
 • Reputatierisico’s 
  Maatschappelijk bewustzijn rondom klimaatverandering, en de verantwoordelijkheid van organisaties in het beperken daarvan, groeit. Speelt een organisatie hier niet op in, dan loopt deze mogelijk reputatierisico’s. 

Kansen op het gebied van duurzaamheid 

Waar risico’s zijn, zijn ook kansen. Denk bijvoorbeeld aan efficiëntie en kostenbesparingen, positionering en reputatie verbeteren, het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en aanboren van nieuwe markten. Allemaal zaken die uiteindelijk bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de organisatie. 

Hoe brengt u de duurzaamheidsrisico's in kaart? 

Het TCFD-framework, wereldwijd het meest gebruikte framework voor duurzaamheidsrisico’s, onderscheidt 4 pijlers waar risico’s in terugkomen: governance, strategie, risicomanagement, en indicatoren & targets. 

Afbeelding met tekst, Lettertype, nummer, Website

Automatisch gegenereerde beschrijving

Bron: TCFD recommendations report 

Voor een initiële mapping van duurzaamheidsrisico’s voor uw bedrijf, zijn de volgende stappen relevant: 

 1. Breng uw afhankelijkheden in kaart (bijvoorbeeld bepaalde grondstoffen, waterbron, mensen). 
 2. Breng de mogelijke duurzaamheidsrisico’s (fysiek & transitie) die daarmee samenhangen in kaart. 
 3. Bepaal mogelijke financiële implicaties gekoppeld aan materialisatie van die risico’s. 
 4. Bepaal mitigatie acties en strategie om risico’s en kansen te managen. 

Meer weten over duurzaamheidsrisico's? 

Wilt u meer weten over de duurzaamheidsrisico’s voor uw onderneming? Wij helpen u met het sparren over, en in kaart brengen van de duurzaamheidsrisico’s voor uw onderneming en de samenhangende verplichtingen. 

Neem contact op met één van onze specialisten