Middelingsregeling

Wisselend box 1-inkomen? Let op afschaffing middelingsregeling!

Dooitze Dijkstra
Door:
Wisselend box 1-inkomen? Let op afschaffing middelingsregeling!
Heeft u sterk wisselende box 1-inkomsten? Dan bent u het ene belastingjaar geen of nauwelijks inkomstenbelasting verschuldigd en slaat de belastingdienst u in het andere jaar fors aan. De middelingsregeling verdeelt uw inkomsten gelijkmatig over de jaren en verlaagt waarschijnlijk de totale belastingdruk. De Belastingdienst schaft deze middelingsregeling echter af! Wat betekent dit voor u?
Onderwerpen

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Wat is middeling? 

Via de middelingsregeling verdeelt u uw inkomsten gelijkmatig over drie belastingjaren. De Belastingdienst berekent hiervoor uw gemiddelde inkomen over drie aaneengesloten kalenderjaren en zo hoeveel belasting u per jaar betaalt op basis van deze nieuwe verdeling. Bent u op basis van deze nieuwe verdeling minder inkomstenbelasting verschuldigd dan op basis van de eerder opgelegde belastingaanslagen? Dan betaalt de Belastingdienst dit verschil (met een drempelbedrag van 545 euro) aan u terug. 

Is de middelingsregeling voor u interessant? 

In de volgende situaties levert het toepassen van de middelingsregeling u voordeel op: 

  • U werkt als freelancer of als ondernemer met wisselend inkomen. 
  • U heeft uw onderneming gestaakt en hierbij een flinke stakingswinst behaald. 
  • U bent in de afgelopen jaren gestart of gestopt met werken. 
  • U bent minder gaan werken. 
  • U heeft onbetaald verlof opgenomen (bijvoorbeeld voor een sabbatical). 
  • U heeft een ontslagvergoeding ('gouden handdruk') gekregen. 

Welke voorwaarden gelden voor de middelingsregeling? 

Om voor middeling in aanmerking te komen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals: 

  • De middelingsregeling is alleen van toepassing voor uw inkomen uit box 1. 
  • U mag alleen middelen over een periode van drie aaneengesloten kalenderjaren (het zogenoemde ‘middelingstijdvak’). 
  • Uw definitieve aanslag moet zijn opgelegd over het laatste jaar van het gekozen middelingstijdvak.  
  • U moet het verzoek om middeling indienen binnen 36 maanden na afloop van de bezwaartermijn van de definitieve aanslag inkomstenbelasting over het laatste jaar van het middelingstijdvak. 

Bereid u goed voor op afschaffen middelingsregeling! 

De middelingsregeling verdwijnt. Het laatste tijdvak waarover u deze regeling nog mag gebruiken, is 2022-2024. U heeft dus nog maar één jaar om van deze regeling te profiteren. Denk daarom nu al goed na over welk middelingstijdvak voor u het meest voordelig is. Kiest u voor middeling over 2020-2022, dan mag u over de jaren 2023 en 2024 namelijk niet meer middelen. 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk dat u, of uw erfgenamen, de middelingsregeling gebruikt over een belastingjaar waarin u overlijdt of emigreert. 

Zeker weten dat u de middelingsregeling gunstig toepast? 

Heeft u wisselende box 1-inkomsten? Wij beoordelen dan graag samen met u of toepassing van de middelingsregeling interessant voor u is en zo ja, voor welk tijdvak/welke tijdvakken u het beste een verzoek tot middeling indient. Hiervoor maken we, naast het kijken naar uw inkomsten van de afgelopen jaren, ook samen een inschatting van uw inkomsten in 2024. Wilt u de mogelijkheden bespreken?

Neem contact met ons op