Scenarioanalyse

Scenarioanalyse helpt met keuzes in vastgoedsector

Bert Rustenhoven
Door:
Scenarioanalyse helpt met keuzes in vastgoedsector
De vastgoedsector kende een roerige periode. Een periode met hoge rentes, afwaarderingen en lage investeringsvolumes. Verwacht wordt dat de sector in 2024 nog te maken zal krijgen met de nasleep van de gestegen rente en een afnemende groei van de economie. Daarnaast is er veel onzekerheid als het gaat om belasting, regulering en vergunningen. Dat stelt vastgoedondernemers voor keuzes. Scenariodenken kan daarbij helpen.
Onderwerpen

De stappen van een scenarioanalyse

De toekomst laat zich niet voorspellen. Je kunt je er echter wel op voorbereiden. Een scenarioanalyse kan daarbij behulpzaam zijn. Een dergelijke analyse omvat veelal de volgende stappen:

  • Het identificeren van voor de toekomst belangrijke beslissingen
  • Het identificeren van trends die impact kunnen hebben op het succes van de onderneming
  • Het identificeren van macro-economische ontwikkelingen die trends kunnen beïnvloeden
  • Het rangschikken van ontwikkelingen en trends naar impact voor de onderneming en mate van onzekerheid
  • Het bepalen van de logica van mogelijke scenario’s
  • Het uitwerken van scenario’s
  • Het bepalen van de gevolgen voor de onderneming voor elk gekozen uitgangspunt.

Deze stappen geven inzicht in trends en ontwikkelingen die in de toekomst een hoge mate van impact kunnen hebben op het beleid. Daarnaast schatten ze de mate van zekerheid in dat een bepaalde trend/ontwikkeling zicht voordoet. Het stelt vastgoedondernemers in staat om afgewogen keuzes te maken. Bijvoorbeeld als het gaat om de verduurzaming van de vastgoedportefeuille.

Scenarioanalyse bij vastgoedprojecten

Bij vastgoedprojecten kan het vooral gaan om complexe, grootschalige en langdurige projecten. Soms met veel stakeholders. Scenarioanalyse kan juist in die situaties een uitstekend hulpmiddel zijn. Dit omdat:

  1. Het de wendbaarheid vergroot.
  2. Het verrassingen voorkomt.
  3. Het onderling begrip vergroot.

Scenarioanalyse is waardevol voor vastgoedondernemers die grip willen krijgen op de toekomst. Maar wil het echt waarde hebben, dan moeten de uitkomsten van de scenarioanalyse wel leiden tot actie. Een doel zonder plan is immers niets meer dan een wens. De scenarioanalyse kan dan ook niet in de plaats treden van het ontwikkelen van een doelgerichte strategie, maar maakt het makkelijker om daar te komen. Belangrijk is ook dat het niet bij een eenmalige oefening blijft. Het meeste resultaat wordt behaald wanneer de scenarioanalyse wordt geborgd in processen en cyclisch terugkeert. 

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De specialisten van Grant Thornton Real Estate en Construction hebben ruime deskundigheid en ervaring in het adviseren en begeleiden van vastgoedondernemers bij scenariodenken en scenarioplanning. Uiteraard kunnen we u daar ook bij helpen.

Neem contact met ons op