Box 3

Box 3 heffing antipeildatum-arbitragebepaling van kracht

Erik van der Sande
Door:
insight featured image
Voor de Box 3 heffing is de vermogenssituatie op 1 januari van het belastingjaar bepalend. Dat maakt het systeem kwetsbaar. Belastingplichtigen kunnen vermogen tijdelijk naar Box 1 of Box 2 verschuiven. Door ervoor te zorgen dat overige bezittingen worden omgezet in spaargeld kan er worden bespaard op de Box 3-heffing.
Onderwerpen

Om dit te voorkomen komt er een antimisbruikbepaling. Deze bepaling richt zich tegen de zogenoemde peildatumarbitrage; het zogenoemde jojoën binnen Box 3. Als binnen een periode van drie maanden een onzakelijke verschuiving tussen overige bezittingen en spaargeld en omgekeerd heeft plaatsgevonden, wordt deze genegeerd.

Om de peildatumarbitrage te verduidelijken geven we een voorbeeld.

Voorbeeld

Als op 15 december 2022 effecten worden omzet in spaargeld, dan moet tot 16 maart 2023 worden gewacht met het weer omzetten van het spaargeld in effecten.

Als binnen een periode van 3 maanden waarin de peildatum ligt op onzakelijke wijze een schuld is toegenomen ten gunste van spaargeld en weer is afgelost, wordt deze mutatie genegeerd. Als op 15 december 2022 een bedrag van 500.000 euro van de BV leent en dit bedrag op een spaarrekening plaatst, kan dit pas op 16 maart 2023 weer ongedaan worden gemaakt.

Zakelijke overwegingen

Als er zakelijke overwegingen aan het jojoën binnen Box 3 ten grondslag liggen, is geen sprake van peildatumarbitrage. Dit kan voor de nodige problemen zorgen. Uw beleggingsadviseur geeft in december het advies om een aandelenportefeuille te verkopen. Als dan in februari op advies van de beleggingsadviseur de aandelen weer worden teruggekocht, kan dat worden gezien als een zakelijke overweging. Het is aan de belastingplichtige om dat aan te tonen, wat lastig kan zijn.

Bij het aangaan van een schuld ontstaat soms tijdelijk de situatie dat de opbrengst eerst op een bankrekening komt. Het kan voordelig zijn om vlak voor de peildatum de schuld aan te gaan en de aanwending van het banktegoed vlak na de peildatum te doen. Dat is niet onzakelijk en wordt niet gezien als jojoën.

Meld u aan voor de Vermogensupdate