Heeft u een tweede woning in het buitenland? Dan zijn er voor u wellicht belangrijke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de belasting hiervan in box 3. We nemen deze kort met u door.
Onderwerpen

Oordeel Hoge Raad: belastingverdrag Nederland-Zwitserland

De Hoge Raad wees op 8 oktober 2021 arrest (ECLI:NL:HR:2021:1478) in een situatie waarbij het belastingverdrag Nederland-Zwitserland van belang was. Helaas heeft de Hoge Raad dit arrest gewezen op basis van artikel 81 RO. Hierdoor hoeft de Hoge Raad de afwijzing niet te motiveren. Een bijzonder onbevredigende uitkomst. Daarom kaart men deze zaak misschien nog aan bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (of het Hof van Justitie van de Europese Unie).

Proefprocedure: belastingverdrag Nederland-Frankrijk

Bij het Hof Arnhem-Leeuwarden loopt in relatie tot het belastingverdrag Nederland-Frankrijk ook een proefprocedure. Omdat dit om een relatief ‘oud’ belastingverdrag gaat, door beide landen gesloten in 1973 ruim voordat ooit de Wet Inkomstenbelasting 2001 van kracht werd, kan de uitkomst hier anders zijn dan in de casus met Zwitserland.

Algemene aanpassing box 3

Ook in 2021 vroeg de Tweede Kamer bij de behandeling van het Belastingplan hoe lang het nog gaat duren voordat we een eerlijkere box 3 belastingheffing krijgen. De staatssecretaris liet weten dat hij verwacht dat er vanaf 2025 een heffing komt op basis van werkelijk rendement. De beloofde nota, waarin de contouren van de nieuwe heffing staan uitgewerkt, moet in 2021 nog verschijnen.

In het coalitieakkoord van 15 december 2021 is het volgende gezegd over box 3: het systeem van werkelijk rendement geldt straks voor sparen en beleggen. Voor onroerende zaken wil men echter eerst nog blijven werken met een forfaitair rendement. Het is de vraag wat dat betekent voor tweede woningen in het buitenland. Misschien dat men pas na 2025 ook voor onroerende zaken overstapt naar belastingheffing op basis van werkelijk rendement? Vooral als u uw tweede woning in het buitenland uitsluitend aanhoudt voor eigen gebruik, zou de heffing op basis van werkelijk rendement een verbetering betekenen. Immers: bij 0 (huur)inkomen moet de belastingheffing toch ook nul zijn? Ook dit blijft nog onduidelijk en blijft het dus afwachten totdat hier meer details over bekend zijn.

Vermogensupdate: schenk- en erfbelasting
Vermogensupdate: schenk- en erfbelasting
Lees dit artikel

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs.