Op dit vlak zijn er 3 nieuwe ontwikkelingen te melden. Ik neem u hier in het kort even in mee.

Beweging in proefprocedures

Ten eerste: er komt beweging in de proefprocedures. Binnenkort vindt een zitting plaats bij het Gerechtshof Den Haag en hopelijk volgt snel daarna meer duidelijkheid. Hoe zal de Haagse belastingrechter over deze principezaak oordelen? Daarnaast loopt nog altijd de procedure bij Rechtbank Gelderland. Helaas wachten we daar al meer dan een jaar op een zittingsdatum. De griffie heeft nog altijd geen concrete datum bepaald voor een zitting. Wordt vervolgd, zullen we maar denken.

Stukken via WOB nu openbaar

Ten tweede: op 12 juni werd bekend dat recentelijk diverse stukken zijn vrijgegeven door het Ministerie van Financiën. Iemand heeft met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) allerlei stukken opgevraagd over het probleem dat sinds 2017 de buitenlandse onroerende zaken in box 3 toch tot Nederlandse belastingheffing leiden. De nu vrijgegeven stukken bevatten zeer veel weggelakte passages. Daardoor is de nieuwswaarde helaas beperkt. Wel maken de nu vrijgegeven stukken duidelijk dat men op het ministerie vooraf (dus voordat het besluit voorkoming dubbele belasting 2001 op dit punt werd gewijzigd) wel doorhad dat je op verschillende manieren kan regelen hoe de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend kan worden. Ook de door mij bepleite benadering, waarbij je het buitenlands onroerend goed ‘aan de top’ eraf haalt, is één van de genoemde manieren. Helaas heeft men gekozen voor de ‘pro rata’ methode waardoor je in Nederland toch ieder jaar opnieuw (een beetje) box 3 belasting moet betalen over de buitenlandse onroerende zaken die je bezit. Een echt duidelijke onderbouwing voor die keuze wordt helaas niet gegeven.

Bovendien is er het nodige op te merken over de gevolgde redenering. Het geeft wat mij betreft wel aan dat men blijkbaar welbewust voor dit foute systeem van pro rata heeft gekozen, terwijl een echte vrijstelling wegens voorkoming van dubbele belasting alleen maar wordt bereikt als je het buitenlands onroerend er aan de top afhaalt. Met een beroep op de WOB zijn deze stukken dus openbaar gemaakt. In de regel leidt zo’n publicatie tot vervolgverzoeken. Het is afwachten of dat ook bij dit dossier gaat gebeuren en wie weet wat dat dan weer aan aanvullende informatie gaat opleveren.

Aanpassing box 3 in 2022 van tafel

Tot slot: het is van belang dat zondag 14 juni 2020 duidelijk werd dat het voorstel om box 3 per 2022 aan te passen, van tafel gaat. Staatssecretaris Vijlbrief liet dit doorschemeren tijdens een interview in het Tv-programma Buitenhof. Onder dat nieuwe systeem zou het probleem van de te lage aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wellicht verdwijnen. Maar nu dit voorstel sowieso van tafel gaat, is maar zeer de vraag wat er dan wel gaat veranderen in box 3 in de nabije toekomst. Ook dit probleem sleept zich voort en na zoveel jaar wachten op een eerlijkere heffing in box 3 wordt ons geduld dus nog langer op de proef gesteld.

Actualiteiten

Heeft u een buitenlandse woning?

Dan kunt u door middel van een bezwaarschrift tegen uw aanslag inkomstenbelasting 2018 aanhaken bv, de lopende procedure die Grant Thornton momenteel voert. Om aan te haken, moet u eerst een bezwaarschrift tegen de box 3 heffing op uw buitenlandse woning (tijdig) indienen. Uw bezwaar is tijdig ingediend als u binnen zes weken na dagtekening van uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 uw bezwaarschrift naar de belastingdienst heeft gestuurd. Gebruik hiervoor ons modelbezwaarschrift. Deze kunt u voor 65 euro downloaden. Vul uw persoonlijke gegevens in en verstuur het bezwaarschrift tijdig naar de belastingdienst.

Download het modelbezwaarschrift

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan