article banner
Box 3

Box 3 rendement in 2013 en 2014 was onhaalbaar

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Vandaag heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de massaal bezwaar procedure inzake de vermogensrendementsheffing (box 3). Die procedure is destijds opgestart door de Bond voor Belastingbetalers, waarbij Cor Overduin namens Grant Thornton ondersteuning heeft geboden. Voor de jaren 2013 en 2014 oordeelt de Hoge Raad dat het uitgangspunt van de wetgever in die jaren te ver afweek van de werkelijkheid.

4% rendement is onhaalbaar

De ooit bedachte 4% die iedereen zonder (veel) risico moet halen, is qua rendement onhaalbaar. Het stelsel van box 3 klopt dus niet. Tot zover het goede nieuws. Vervolgens gaat de Hoge Raad in op de vraag of dat stelsel van box 3 leidt tot inbreuk op het eigendomsrecht. Lees: is de box 3 belastingheffing niet zodanig hoog dat deze in strijd komt met het Europees recht beginsel (geen inbreuk op recht van eigendom). Op dat punt formuleert de Hoge Raad als norm dat het haalbare rendement met risicoarme beleggingen niet lager mag worden dan de box 3 heffing (die 1,2% bedraagt van het vermogen, namelijk 4% verondersteld rendement dat belast is tegen 30% heffing, 4% x 30% = 1,2%).

Hoge Raad verbindt geen gevolgen

Vervolgens geeft de Hoge Raad in de arresten geen oordeel of die situatie zich in 2013 en 2014 heeft voorgedaan. Op zich is dat vreemd want er was genoeg feitenmateriaal aangedragen op basis waarvan die conclusie kon worden getrokken. Maar de Hoge Raad laat dit onbeantwoord omdat hij ook beslist dat dit probleem niet door de rechter maar door de wetgever moet worden opgelost. Uiteindelijk blijft dus de belastingplichtige vooralsnog met lege handen achter. Die moet nu de hoop vestigen op:

  • De politiek: gaat het parlement deze arresten aangrijpen om op te komen voor de belangen van zo’n 3 miljoen burgers die box 3 belasting betalen?
  • En het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM): als er burgers zijn die hun zaak nu aanhangig maken bij dat Hof, kan dat Hof mogelijk beslissen dat het arrest van de Hoge Raad onjuist is en dat de rechter juist wel rechtsherstel moet bieden

Het box 3-verhaal is dus zeker nog niet ten einde.

Actualiteiten

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate