article banner
Box 3

Buitenlandse woning en box 3: teveel belasting betaald door fout in aangifteprogramma?

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Een foutje is zo gemaakt. Dat overkomt ons allemaal. Meestal zijn fouten ook nog te herstellen en is het probleem opgelost. Soms kunnen fouten jarenlang onopgemerkt blijven. Zo bleek recent dat er gedurende de jaren 2007 tot en met 2015 een fout in box 3 zat in het aangifteprogramma van de belastingdienst.

De fout heeft betrekking op situaties waarin er sprake is van buitenlands onroerend goed (bijvoorbeeld de tweede woning of vakantiewoning) dat is gefinancierd met een schuld. Omdat er in zo'n situatie recht bestaat op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, was het zo dat er in Nederland geen box 3 belasting betaald hoefde te worden over dat buitenlandse onroerend goed. Toch berekende het aangifteprogramma dan box 3 belasting, namelijk over het bedrag van de schuldendrempel. Wat betaalde een burger hierdoor teveel aan belasting?

Een cijfervoorbeeld

Mona en Hugo zijn gehuwd en hebben een vakantiewoning in Oostenrijk gekocht. Deze kostte 200.000 euro. Om de aankoop te financieren, hadden zij in Nederland de hypotheek op hun woning verhoogd met 200.000 euro. De vakantiewoning in Oostenrijk is dus gefinancierd met schuld. Mona krijgt in Nederland voor de Oostenrijkse woning volledige aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Maar vanwege de algemene schuldendrempel (in het jaar 2015 bedroeg deze voor partners gezamenlijk 6.000 euro) moet zij toch 72 euro box 3 belasting betalen (30 procent belasting over 4 procent van 6.000 euro).

Een belastingplichtige die hier voor het eerst in 2014 mee te maken kreeg, viel deze fout op. Hij trok aan de bel. Via de Nationale Ombudsman werd aan de belastingdienst om uitleg gevraagd. De belastingdienst heeft uiteindelijk toegegeven dat het aangifteprogramma inderdaad fout was. Ook is bevestigd dat de fout er al sinds 2007 in zit. De slimme belastingplichtige die de fout ontdekte, heeft inmiddels zijn geld terug gekregen. Dat is uiteraard fijn voor die persoon. Maar het is wel opmerkelijk dat de belastingdienst verder geen ruchtbaarheid heeft gegeven aan deze fout.

Want alle andere burgers die in dezelfde situatie hebben verkeerd gedurende de jaren 2007 tot en met 2015, hebben even goed recht op herstel van de fout. Nou gaat het gelukkig om relatief kleine bedragen. Per jaar is er voor gehuwden circa 70 euro per jaar mee gemoeid. Maar wie dit alle jaren zo had, dus gedurende 2007 tot en met 2015, heeft dus 9 jaar dat bedrag ten onrechte teveel betaald. En 9 maal 70 is toch 630 euro.

Wat gaat de belastingdienst nu doen?

Het is te hopen dat de belastingdienst alsnog meer aandacht besteedt aan deze fout en burgers er op wijst dat zij recht hebben op herstel van deze fout. En wat mij betreft gaat men hierbij ook gewoon terug naar alle oude jaren. Dus niet de grens getrokken bij '5 jaar terug', waardoor nu alleen nog het jaar 2015 in beeld zou zijn. Juist omdat de fout onopgemerkt is gebleven en bij de belastingdienst zelf zat, lijkt mij dat voor alle jaren compensatie plaats moet vinden.

Schrijf zelf een brief naar de belastingdienst.

Voor nu is stap 1 dat u nagaat of u ook in die jaren een buitenlandse vakantiewoning (of ander onroerend goed) had wat is gefinancierd met schuld. In dat geval kan u uiteraard een briefje schrijven naar de belastingdienst. We hebben een voorbeeldbrief voor u bijgevoegd. 

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate