Box 3

Het periodiek verrekenbeding in box 3: een mismatch?

Erik van der Sande
Door:
insight featured image
Aan het niet nakomen van het periodiek verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden, zijn gevolgen verbonden. Het niet nakomen kan bij overlijden of echtscheiding leiden tot de conclusie dat economisch gezien sprake is van een gemeenschap van goederen. De vraag is hoe om te gaan met dit beding in box 3.
Onderwerpen

Een mismatch?

Op basis van een periodiek verrekenbeding ontstaat tijdens het huwelijk een vordering van de ene partner op de ander. Bij het onderdeel ‘de nieuwe tariefstructuur’ in deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat vorderingen en schulden tegen een ander forfaitair percentage worden belast.

Voorbeeld

Een echtpaar is gehuwd onder het maken van huwelijksvoorwaarden met een periodiek verrekenbeding. Zij hebben hun belastingadviseur gevraagd om te berekenen wat de onderlinge schuld/vordering-verhouding is. In onderling overleg is het bedrag vastgesteld op 250.000 euro. Het gezamenlijk vermogen bedraagt 1,0 miljoen, bestaande voor de helft uit banktegoeden en voor de helft uit een beleggingsportefeuille. Er wordt in dit voorbeeld geen rekening gehouden met de schuldendrempel en heffingsvrij vermogen. Het vermogen is volledig aan één van beide partners toegerekend.

Indien geen rekening wordt gehouden met het periodiek verrekenbeding, dan bedraagt de heffing 9.888 euro. Indien wel met de onderlinge schuld/vordering-verhouding rekening wordt gehouden dan is de heffing hoger, namelijk 12.856 euro. Het totaal vermogen blijft gelijk, maar de samenstelling verandert. Het kost per jaar 2.968 euro extra belasting. Er lijkt sprake te zijn van een mismatch. Maar zonder nadere regelgeving loopt u hier wel tegenaan.

Tip

Door jaarlijks vast te stellen welk bedrag onderling moet worden verrekend en vervolgens daadwerkelijk onderling af te rekenen, kan deze belastingverzwaring worden voorkomen. Bijkomend voordeel is dat het discussie vermindert over de hoogte van de bedragen bij een echtscheiding of overlijden.

Meld u aan voor de Vermogensupdate