article banner
Box 3

Houdt de belastingdienst rekening met mijn bitcoin koersverlies?

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

U zal ze maar gekocht hebben in de hausse die najaar 2017 ontstond: bitcoins. De koers ging rap omhoog. En dan wil toch iedereen daar zijn of haar graantje van meepikken? Ook al is de koers flink gestegen, toch maar instappen. In goed Nederlands: FOMO, ook wel: the fear of missing out. Als spaargeld niets oplevert en u de bitcoin iedere dag ziet stijgen, dan is het natuurlijk erg verleidelijk om in te stappen.

Uw bitcoin wordt belast op peildatum 1 januari 2018

Ruim een jaar later ziet de bitcoin wereld er heel anders uit. Vandaag de dag koerst de bitcoin rond de 3.500 euro. Terwijl op 1 januari 2018 dat nog een goede 11.000 euro was. Bij de belastingaangifte over het jaar 2018 kijkt de belastingdienst naar de waarde van uw bezittingen op 1 januari 2018. Dat is de enige peildatum, zie ook het artikel hoe om te gaan met het 1-peildatumsysteem.

Uw bitcoins bezit wordt dus belast op basis van de koers per 1 januari 2018, ongeveer 11.000 euro per één bitcoin. Het feit dat u in 2018 een koersverlies leed van bijna 70 procent op deze belegging verandert daar niets aan. De box 3 belasting tikt dus flink aan.

Een cijfervoorbeeld:

Jesse is alleenstaand en heeft al jaren 120.000 euro spaargeld op de bank staan. Daarnaast heeft hij in de zomer 2017 een erfenis gehad van 130.000 euro. In het najaar 2017 wordt Jesse ook bevangen door FOMO. En dus heeft hij met het geld van de erfenis 10 bitcoins gekocht tegen een koers van 13.000 euro.

30.000 euro virtuele winst
Jesse is al snel erg in zijn nopjes als hij ziet dat bitcoin doorstijgt naar een koers van 16.000 euro. Wow, in korte tijd een virtuele winst van 30.000 euro! Een snelle berekening wijst dat uit; 10 x (16.000 min 13.000) = 30.000 euro. Toch besluit hij dan niet te verkopen, want hij verwacht dat de bitcoin nog verder stijgt. Alleen gebeurde dat vervolgens niet. Integendeel, de bitcoin koers zakt met rasse schreden. Jesse wil geen verlies nemen dus hij houdt zijn bitcoins vast.

20.000 euro verlies
Op 1 januari 2018 zijn de bitcoins nog 11.000 euro per stuk waard. Jesse heeft dan dus al een verlies geleden van 20.000 euro. Want hij heeft 10 bitcoins gekocht tegen 13.000 euro per stuk. En zijn op de peildatum nog 11.000 euro per stuk waard. Zijn verlies is dus 10 x (13.000 min 11.000) = 20.000 euro.

1.429 euro box 3 belasting over 10 bitcoins
Voor de inkomstenbelastingaangifte 2018 moet hij de 10 bitcoins opgeven tegen de waarde van 11.000 euro per stuk. De bitcoins vallen voor Jesse in de tweede schijf van box 3, tegen een normrendement van 4,33 procent. Over dat normrendement moet Jesse dan 30 procent box 3 belasting betalen. In dit geval is dat 10 bitcoins à 11.000 euro = 110.000 euro x 4,33% x 30% = 1.429 euro.

Omdat Jesse zijn spaargeld niet wil aanspreken om de box 3 belasting over het bitcoin-bezit te betalen, moet Jesse een deel van zijn bitcoins verkopen. Bij de koers van 3.500 euro per bitcoin moet Jesse dan dus 0,4 bitcoin verkopen om de box 3 belasting te betalen. Jesse is dus 4 procent van zijn bitcoin-bezit kwijt om de box 3 belasting van het jaar 2018 erover te kunnen betalen.

De kater van het bitcoin verlies wordt op deze manier nog eens extra groot.

Belastingheffing in box 3 werkt nadelig uit

De belastingheffing in box 3 werkt hier dus heel nadelig uit. De combinatie van een flinke koersdaling gedurende het jaar en het 1-peildatumsysteem per belastingjaar zorgt voor deze nadelige uitwerking. Het is voor de bitcoin-bezitters te hopen dat het jaar 2019 een gunstiger koersverloop laat zien. Maar garanties daarop krijgt u van niemand. Bijna iedereen weet immers dat beleggen risico's met zich meebrengt.

Actualiteiten

Lees ook andere artikelen over uw vermogen

Kan ik een hogere rente op mijn spaargeld krijgen via de inkomstenbelasting?

Moet u via de inkomstenbelasting jaarlijks bijbetalen? Dan ontvangt u binnenkort de voorlopige aanslag 2019. Uw voorlopige aanslag 2019 mag u in 11 termijnen gespreid binnen het jaar betalen, te beginnen eind februari. Als u de aanslag in één keer betaalt, vóór 28 februari aanstaande, dan geeft de belastingdienst een zogenoemde betalingskorting. Als u deze korting omrekent, is dat een rentevergoeding van 1,7 procent. .

Houdt de belastingdienst rekening met mijn bitcoin koersverlies?

U zal ze maar gekocht hebben in de hausse die najaar 2017 ontstond: bitcoins. De koers ging rap omhoog. En dan wil toch iedereen daar zijn of haar graantje van meepikken? Ook al is de koers flink gestegen, toch maar instappen. In goed Nederlands: FOMO, ook wel: the fear of missing out. Als spaargeld niets oplevert en u de bitcoin iedere dag ziet stijgen, dan is het natuurlijk erg verleidelijk om in te stappen. Lees meer over hoe om te gaan met bitcoins in box 3.

Knibbel knabbel knuisje, waarom knabbelt de belastingdienst aan mijn buitenlandse huisje?

Bezitters van buitenlands onroerend goed wisten sinds 2001 niet beter dan dat ze in box 3 per saldo niets aan Nederlandse belasting moesten betalen. Immers, belastingverdragen wijzen het recht om belasting te heffen over (de inkomsten uit) onroerend goed, steevast toe aan het land waar dat onroerend goed is gelegen. Als inwoner van Nederland heeft u vervolgens vrijstelling van Nederlandse box 3 belasting. Tot 2017 was dat allemaal logisch en probleemloos. Dat kwam omdat het forfaitair rendement altijd 4 procent was en het belastingtarief altijd 30 procent. Lees meer over heffing op uw buitenlands onroerend goed.

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn koopwoning na echtscheiding?

Als u en uw partner een woning bezitten, dan krijgt u bij scheiding ook met fiscale gevolgen te maken. Moet bijvoorbeeld de woning worden verkocht of kan één van beiden in de woning blijven wonen? De medewerking van de bank is dan nodig bij het overzetten van de hypotheek. En heeft u erover nagedacht of degene die in de woning blijft wonen de financieringslasten wel kan dragen, waaronder begrepen de maandelijkse aflossingen? .

Overzicht box 3 belastingtarieven 2019

U spaart en/of belegt? Dan heeft u te maken met belastingheffing in box 3. Voor het jaar 2019 heeft de staatssecretaris de nieuwe forfaitaire rendementscijfers bekend gemaakt. Bekijk de nieuwe belastingtarieven en lees onze toelichting op de nieuwe tarieven.

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate