Box 3

Kerstcadeau Hoge Raad voor de spaarders: box 3 heffing deugt niet en belastingaanslag moet direct omlaag

Drs. Cor Overduin
Door:
insight featured image
Vandaag pakt de Hoge Raad alvast uit met een baanbrekend arrest over box 3. Het jarenlange procederen tegen deze oneerlijke belastingheffing op spaargelden is eindelijk beloond. Met ingang van het jaar 2017 is die belastingheffing op spaargeld nu als strijdig met het eigendomsrecht en het discriminatieverbod geoordeeld. En moet de belasting beperkt blijven tot de heffing over het werkelijke rendement. Een flinke opsteker voor de spaarders die meedoen aan de massaal bezwaarprocedure over de jaren 2017 en verder.
Onderwerpen

In 2017 is het box 3 systeem zo aangepast dat spaarders belast worden alsof ze toch voor tenminste 1/3e deel ook beleggen. Spaarders kregen zo een onrealistisch hoog rendement aangerekend waarover ze 30% belasting moesten betalen. De belasting was vanwege de lage rente op spaargeld daardoor vaak meer dan de rente die de spaarders kregen. Ze moesten dus interen op hun vermogen om de belastingaanslag te kunne betalen. Aan die situatie heeft de Hoge Raad nu een eind gemaakt. Er mag alleen maar belasting worden geheven over het werkelijke rendement bij spaarders.

Wat betekent deze uitspraak voor mij?

Een terechte vraag. Het antwoord is minder eenvoudig, namelijk: dat hangt er van af. Onderstaand per jaar een beschrijving waarbij er van uit wordt gegaan dat u spaarder bent (NB: mogelijk werkt het arrest ook voor beleggers die geen of laag werkelijk rendement hebben gerealiseerd maar dat punt moet eerst nader uitgezocht worden).

Jaar 2017

Als u spaarder bent en tijdig bent aangemeld voor deelname aan het massaal bezwaar, dan kunt u zich gaan beroepen op het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. Op basis van werkelijk rendement mag de box 3 belasting dan herrekend worden.

Nam u niet deel aan het massaal bezwaar, dan kunt u in principe geen rechten ontlenen aan het arrest. Mogelijk gaat dat toch/alsnog gebeuren indien 'de politiek' meent dat het arrest voor iedereen moet gelden. Houd de berichten hierover dus goed in de gaten.

Jaar 2018

Idem 2017

Jaar 2019

Idem hiervoor.
Een punt kan zijn dat uw definitieve aanslag Inkomstenbelasting 2019 nog niet is vastgesteld. Zodra dat alsnog het geval is, kunt u tijdig bezwaar maken en een herrekening vragen naar werkelijk rendement onder verwijzing naar dit arrest van 24 december 2021.

Jaar 2020

Idem hiervoor.
Een punt kan zijn dat uw definitieve aanslag Inkomstenbelasting 2019 nog niet is vastgesteld. Zodra dat alsnog het geval is, kunt u tijdig bezwaar maken en een herrekening vragen naar werkelijk rendement onder verwijzing naar dit arrest van 24 december 2021.

Jaar 2021

Binnenkort mag u hierover aangifte doen. Of er bij de aangifte al rekening kan worden gehouden met dit arrest, is maar de vraag. Maar als er een definitieve aanslag 2021 wordt opgelegd, kunt u in ieder zich gaan beroepen op dit arrest van 24 december 2021.

Jaar 2022 en verder

Mogelijk zal nu toch snel de wet worden aangepast, hoewel recent door het Ministerie van Financien is gesteld dat dat pas per 1-1-2025 zou kunnen. Ook hier geldt: houd de nadere berichtgeving goed in de gaten. Uiteraard zullen wij u voorzien van updates zodra er meer nieuws bekend is.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.