Box 3

Knibbel knabbel knuisje, waarom knabbelt de belastingdienst aan mijn buitenlandse huisje?

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Box 3 nieuwe stijl; heffing op uw buitenlands onroerend goed

Bezitters van buitenlands onroerend goed wisten sinds 2001 niet beter dan dat ze in box 3 per saldo niets aan Nederlandse belasting moesten betalen. Immers, belastingverdragen wijzen het recht om belasting te heffen over (de inkomsten uit) onroerend goed, steevast toe aan het land waar dat onroerend goed is gelegen. Als inwoner van Nederland heeft u vervolgens vrijstelling van Nederlandse box 3 belasting. Tot 2017 was dat allemaal logisch en probleemloos. Dat kwam omdat het forfaitair rendement altijd 4 procent was en het belastingtarief altijd 30 procent.

Sinds het nieuwe box 3-systeem moet u ook in Nederland box 3 belasting betalen over buitenlands onroerend goed. Dat is vreemd. Want het belastingtarief is nog altijd – zoals dat deftig gezegd heet – proportioneel 30 procent. De pijn zit dus niet in het tarief. Bij een proportioneel belastingtarief werkt de vrijstelling normaliter ook zo uit dat u echt bent vrijgesteld en dus nul komma nul in Nederland hoeft te betalen.

Cijfervoorbeeld oude box 3 situatie

Het vermogen in box 3 bestaat (na aftrek van de vrije som) uit:

  1. Een banksaldo van 300.000 euro.
  2. Een vakantiewoning in Frankrijk van 200.000 euro.

Totaal box 3 vermogen is 500.000 euro.

Box 3 (oud) belasting is dan 4% van 500.000 euro = 20.000 euro x belastingtarief van 30% = 6.000 euro.

Af: aftrek wegens buitenlands vermogen waarover Nederland niet mag heffen:
(Buitenlands vermogen / Totaal vermogen) x de box 3 belasting = (200.000 / 500.000) x 6.000 euro = 2.400 euro.

Per saldo box 3 belasting is dan: 6.000 euro min 2.400 euro = 3.600 euro*
*dat is precies gelijk aan de box 3 heffing over het banksaldo (300.000 x 4% x 30% = 3.600), het buitenlands vermogen is dus echt volledig vrijgesteld.

De pijn zit echter in de drie rendementsschijven die box 3 anno 2017 kent. U weet het wel: hoe groter uw vermogen, des te hoger wordt het door de belastingdienst veronderstelde rendement. Een rare veronderstelling, die ook onrechtvaardig uitwerkt bij buitenlands onroerend goed. Hetzelfde cijfervoorbeeld maar dan anno 2017.

Cijfervoorbeeld nieuwe box 3 situatie

Het vermogen in box 3 bestaat (na aftrek van de vrije som) uit:

  1. Een banksaldo van 300.000 euro.
  2. Een vakantiewoning in Frankrijk van 200.000 euro.

Totaal box 3 vermogen = 500.000 euro.

Box 3 (nieuw) belasting is dan 21.703 euro x belastingtarief van 30% = 6.511 euro

Af: aftrek wegens buitenlands vermogen waarover Nederland niet mag heffen:
(Buitenlands vermogen / Totaal vermogen) x de box 3 belasting = (200.000 / 500.000) x 6.511 euro = 2.604 euro.

Per saldo box 3 belasting is dan: 6.511 euro min 2.604 euro = 3.907 euro*.
*dat is dus niet meer precies gelijk aan de box 3 heffing over het banksaldo (12.503 euro x 30% = 3.751), het buitenlands vermogen is dus niet meer echt volledig vrijgesteld. Per saldo betaalt u nu over de buitenlandse woning toch Nederlandse box 3 belasting, namelijk: 156 euro (het verschil tussen 3.907 en 3.751).

Al met al een complex verhaal. Duidelijk is wel dat de progressieve forfaitaire rendementen die de belastingdienst hanteert, nu ertoe leiden dat buitenlands onroerend goed niet volledig is vrijgesteld. Hoewel het misschien om geringe bedragen per geval per jaar gaat, wordt deze uitkomst ongetwijfeld aan de belastingrechter voorgelegd.

Als u recht hebt op vrijstelling dan mag dat niet verstoord worden door de progressie die de belastingdienst in het forfaitaire rendement stopt. Want bij een proportioneel belastingtarief betekent het recht op vrijstelling altijd dat die vrijstelling voor de volle 100 procent bestaat. Box 3 nieuwe stijl toont zich hier van zijn kromme kant. Het recht moet er aan te pas komen om box 3 op dit punt recht te krijgen.

Gerelateerde artikelen

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips