article banner
Box 3

Knibbel knabbel knuisje, waarom knabbelt de belastingdienst aan mijn buitenlandse huisje?

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Box 3 nieuwe stijl; heffing op uw buitenlands onroerend goed

Bezitters van buitenlands onroerend goed wisten sinds 2001 niet beter dan dat ze in box 3 per saldo niets aan Nederlandse belasting moesten betalen. Immers, belastingverdragen wijzen het recht om belasting te heffen over (de inkomsten uit) onroerend goed, steevast toe aan het land waar dat onroerend goed is gelegen. Als inwoner van Nederland heeft u vervolgens vrijstelling van Nederlandse box 3 belasting. Tot 2017 was dat allemaal logisch en probleemloos. Dat kwam omdat het forfaitair rendement altijd 4 procent was en het belastingtarief altijd 30 procent.

Sinds het nieuwe box 3-systeem moet u ook in Nederland box 3 belasting betalen over buitenlands onroerend goed. Dat is vreemd. Want het belastingtarief is nog altijd – zoals dat deftig gezegd heet – proportioneel 30 procent. De pijn zit dus niet in het tarief. Bij een proportioneel belastingtarief werkt de vrijstelling normaliter ook zo uit dat u echt bent vrijgesteld en dus nul komma nul in Nederland hoeft te betalen.

Cijfervoorbeeld oude box 3 situatie

Het vermogen in box 3 bestaat (na aftrek van de vrije som) uit:

  1. Een banksaldo van 300.000 euro.
  2. Een vakantiewoning in Frankrijk van 200.000 euro.

Totaal box 3 vermogen is 500.000 euro.

Box 3 (oud) belasting is dan 4% van 500.000 euro = 20.000 euro x belastingtarief van 30% = 6.000 euro.

Af: aftrek wegens buitenlands vermogen waarover Nederland niet mag heffen:
(Buitenlands vermogen / Totaal vermogen) x de box 3 belasting = (200.000 / 500.000) x 6.000 euro = 2.400 euro.

Per saldo box 3 belasting is dan: 6.000 euro min 2.400 euro = 3.600 euro*
*dat is precies gelijk aan de box 3 heffing over het banksaldo (300.000 x 4% x 30% = 3.600), het buitenlands vermogen is dus echt volledig vrijgesteld.

De pijn zit echter in de drie rendementsschijven die box 3 anno 2017 kent. U weet het wel: hoe groter uw vermogen, des te hoger wordt het door de belastingdienst veronderstelde rendement. Een rare veronderstelling, die ook onrechtvaardig uitwerkt bij buitenlands onroerend goed. Hetzelfde cijfervoorbeeld maar dan anno 2017.

Cijfervoorbeeld nieuwe box 3 situatie

Het vermogen in box 3 bestaat (na aftrek van de vrije som) uit:

  1. Een banksaldo van 300.000 euro.
  2. Een vakantiewoning in Frankrijk van 200.000 euro.

Totaal box 3 vermogen = 500.000 euro.

Box 3 (nieuw) belasting is dan 21.703 euro x belastingtarief van 30% = 6.511 euro

Af: aftrek wegens buitenlands vermogen waarover Nederland niet mag heffen:
(Buitenlands vermogen / Totaal vermogen) x de box 3 belasting = (200.000 / 500.000) x 6.511 euro = 2.604 euro.

Per saldo box 3 belasting is dan: 6.511 euro min 2.604 euro = 3.907 euro*.
*dat is dus niet meer precies gelijk aan de box 3 heffing over het banksaldo (12.503 euro x 30% = 3.751), het buitenlands vermogen is dus niet meer echt volledig vrijgesteld. Per saldo betaalt u nu over de buitenlandse woning toch Nederlandse box 3 belasting, namelijk: 156 euro (het verschil tussen 3.907 en 3.751).

Al met al een complex verhaal. Duidelijk is wel dat die de belastingdienst hanteert, nu ertoe leiden dat buitenlands onroerend goed niet volledig is vrijgesteld. Hoewel het misschien om geringe bedragen per geval per jaar gaat, wordt deze uitkomst ongetwijfeld aan de belastingrechter voorgelegd.

Als u recht hebt op vrijstelling dan mag dat niet verstoord worden door de progressie die de belastingdienst in het forfaitaire rendement stopt. Want bij een proportioneel belastingtarief betekent het recht op vrijstelling altijd dat die vrijstelling voor de volle 100 procent bestaat. Box 3 nieuwe stijl toont zich hier van zijn kromme kant. Het recht moet er aan te pas komen om box 3 op dit punt recht te krijgen.

Gerelateerde artikelen

Dien tijdig een bezwaarschrift in

Heeft u een buitenlandse woning? Dan kunt u door middel van een bezwaarschrift tegen uw aanslag inkomstenbelasting 2018 aanhaken bv, de lopende procedure die Grant Thornton momenteel voert. Om aan te haken, moet u eerst een bezwaarschrift tegen de box 3 heffing op uw buitenlandse woning (tijdig) indienen. Uw bezwaar is tijdig ingediend als u binnen zes weken na dagtekening van uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 uw bezwaarschrift naar de belastingdienst heeft gestuurd. Gebruik hiervoor ons modelbezwaarschrift. Deze kunt u voor 65 euro downloaden. Vul uw persoonlijke gegevens in en verstuur het bezwaarschrift tijdig naar de belastingdienst.

Download het modelbezwaarschrift

Lees ook andere artikelen over uw vermogen

Kan ik een hogere rente op mijn spaargeld krijgen via de inkomstenbelasting?

Moet u via de inkomstenbelasting jaarlijks bijbetalen? Dan ontvangt u binnenkort de voorlopige aanslag 2019. Uw voorlopige aanslag 2019 mag u in 11 termijnen gespreid binnen het jaar betalen, te beginnen eind februari. Als u de aanslag in één keer betaalt, vóór 28 februari aanstaande, dan geeft de belastingdienst een zogenoemde betalingskorting. Als u deze korting omrekent, is dat een rentevergoeding van 1,7 procent. Lees meer over de betalingskorting.

Houdt de belastingdienst rekening met mijn bitcoin koersverlies?

U zal ze maar gekocht hebben in de hausse die najaar 2017 ontstond: bitcoins. De koers ging rap omhoog. En dan wil toch iedereen daar zijn of haar graantje van meepikken? Ook al is de koers flink gestegen, toch maar instappen. In goed Nederlands: FOMO, ook wel: the fear of missing out. Als spaargeld niets oplevert en u de bitcoin iedere dag ziet stijgen, dan is het natuurlijk erg verleidelijk om in te stappen. Lees meer over hoe om te gaan met bitcoins in box 3.

Knibbel knabbel knuisje, waarom knabbelt de belastingdienst aan mijn buitenlandse huisje?

Bezitters van buitenlands onroerend goed wisten sinds 2001 niet beter dan dat ze in box 3 per saldo niets aan Nederlandse belasting moesten betalen. Immers, belastingverdragen wijzen het recht om belasting te heffen over (de inkomsten uit) onroerend goed, steevast toe aan het land waar dat onroerend goed is gelegen. Als inwoner van Nederland heeft u vervolgens vrijstelling van Nederlandse box 3 belasting. Tot 2017 was dat allemaal logisch en probleemloos. Dat kwam omdat het forfaitair rendement altijd 4 procent was en het belastingtarief altijd 30 procent. Lees meer over heffing op uw buitenlands onroerend goed.

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn koopwoning na echtscheiding?

Als u en uw partner een woning bezitten, dan krijgt u bij scheiding ook met fiscale gevolgen te maken. Moet bijvoorbeeld de woning worden verkocht of kan één van beiden in de woning blijven wonen? De medewerking van de bank is dan nodig bij het overzetten van de hypotheek. En heeft u erover nagedacht of degene die in de woning blijft wonen de financieringslasten wel kan dragen, waaronder begrepen de maandelijkse aflossingen? .

Overzicht box 3 belastingtarieven 2019

U spaart en/of belegt? Dan heeft u te maken met belastingheffing in box 3. Voor het jaar 2019 heeft de staatssecretaris de nieuwe forfaitaire rendementscijfers bekend gemaakt. Bekijk de nieuwe belastingtarieven en lees onze toelichting op de nieuwe tarieven.

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate