article banner
Box 3

Overzicht box 3 belastingtarieven 2020

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

U spaart en/of belegt? Dan heeft u te maken met belastingheffing in box 3. Voor het jaar 2020 heeft de staatssecretaris de nieuwe (voorlopige) forfaitaire rendementscijfers bekend gemaakt. Bekijk de nieuwe belastingtarieven en lees onze toelichting op de nieuwe tarieven.

Lees ook: Box 3 belasting: wat verandert er allemaal voor uw vermogen?

Cijfers rendementsklassen 2020

Rendementsklasse Normrendement
I (sparen) 0,07%
II (beleggen) 5,28%

Forfaitaire normrendementen per vermogensschijf 2020

Op basis van deze cijfers per rendementsklasse zijn de volgende forfaitaire normrendementen per vermogensschijf te berekenen voor 2020. Over het normrendement betaalt u in box 3 een belasting van 30 procent. Het belastingdrukpercentage op het box 3 vermogen ziet u in onderstaande tabel.

Update 4 maart 2020 - Het ministerie van Financiën heeft een fout gemaakt bij de berekening van het forfaitaire rendement op beleggingen. Daarom zijn de onderstaande op 4 maart 2020 aangepast.

Uw vermogen Normrendement Belastingdruk (tarief 30%)
€ 30.846* Vrijstelling Vrijstelling
Van € 0** tot en met € 72.797 1,79% 0,54%
Van € 72.797 tot en met € 1.005.572 4,19% 1,26%
Vanaf € 1.005.572 5,28% 1,58%

* Het heffingsvrije vermogen bedraagt: € 30.846 (voor fiscale partners wordt dit bedrag verdubbeld, dus € 61.692).
** Vanaf het heffingsvrije vermogen.

Ook in 2020 betaalt u meer dan 100 procent belasting over uw rente

Omdat het cijfer inzake de rendementsklasse I (sparen) tegenwoordig is gekoppeld aan de maandcijfers over een 12-maandsperiode die eindigt op 30 juni jongstleden, is deze informatie pas recent beschikbaar.

In de eerste vermogensschijf weegt 'beleggen' (rendementsklasse II) ook mee. En wel voor circa tweederde deel. Daarom bedraagt het normrendement zelfs al in de eerste vermogensschijf 1,80 procent. Dat is natuurlijk nog altijd veel te hoog ten opzichte van hetgeen een risicomijdende spaarder momenteel daadwerkelijk aan rente ontvangt.
Zelfs met de aanpassingen die sinds 1 januari 2017 bij box 3 zijn doorgevoerd, doet zich nog steeds de situatie voor dat belastingplichtigen meer dan 100 procent belasting betalen over de gerealiseerde rentebate. En dat is in 2020 dus opnieuw het geval.

Actualiteiten

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate