article banner
Private clients

Overzicht box 3 belastingtarieven 2021

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

U spaart en/of belegt? Dan heeft u te maken met belastingheffing in box 3. Voor het jaar 2021 heeft de staatssecretaris de nieuwe (voorlopige) forfaitaire rendementscijfers bekend gemaakt. Bekijk de nieuwe belastingtarieven en lees onze toelichting op de nieuwe tarieven.

Cijfers rendementsklassen 2021

Rendementsklasse Normrendement
I (sparen) 0,03%
II (beleggen) 5,69%

Forfaitaire normrendementen per vermogensschijf 2021

Op basis van deze cijfers per rendementsklasse zijn de volgende forfaitaire normrendementen per vermogensschijf te berekenen voor 2021. Over het normrendement betaalt u in box 3 een belasting van 31 procent. Het belastingdrukpercentage op het box 3 vermogen ziet u in onderstaande tabel.

Uw vermogen Normrendement Belastingdruk (tarief 31%)
€ 50.000* Vrijstelling Vrijstelling
Van € 0** tot en met € 50.000 1,90% 0,59%
Van € 50.000 tot en met € 950.000 4,50% 1,40%
Vanaf € 950.000 5,69% 1,76%

* Het heffingsvrije vermogen bedraagt: € 50.000 (voor fiscale partners wordt dit bedrag verdubbeld, dus € 100.000).
** Vanaf het heffingsvrije vermogen.

Ook in 2021 betaalt u meer dan 100 procent belasting over uw rente

Omdat het cijfer inzake de rendementsklasse I (sparen) tegenwoordig is gekoppeld aan de maandcijfers over een 12-maandsperiode die eindigt op 30 juni jongstleden, is deze informatie pas recent beschikbaar.

In de eerste vermogensschijf weegt 'beleggen' (rendementsklasse II) ook mee. En wel voor circa tweederde deel. Daarom bedraagt het normrendement zelfs al in de eerste vermogensschijf 1,80 procent. Dat is natuurlijk nog altijd veel te hoog ten opzichte van hetgeen een risicomijdende spaarder momenteel daadwerkelijk aan rente ontvangt.
Zelfs met de aanpassingen die sinds 1 januari 2017 bij box 3 zijn doorgevoerd, doet zich nog steeds de situatie voor dat belastingplichtigen meer dan 100 procent belasting betalen over de gerealiseerde rentebate. En dat is in 2021 dus opnieuw het geval.

Actualiteiten

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate