Box 3

Overzicht box 3 belastingtarieven 2022

Drs. Cor Overduin
Door:
insight featured image
Spaart en/of belegt u? Dan heeft u te maken met belastingheffing in box 3. De staatssecretaris maakte voor 2022 de nieuwe forfaitaire rendementscijfers bekend. Bekijk de nieuwe belastingtarieven en onze toelichting hierop.
Onderwerpen

Meld u aan voor onze Prinsjesdagspecial

Cijfers rendementsklassen 2022

Rendementsklasse  Normrendement
I (sparen) 0,01%
II (beleggen) 5,53%

Forfaitaire normrendementen per vermogensschijf 2022

Op basis van deze cijfers per rendementsklasse berekent u voor 2022 de volgende forfaitaire normrendementen per vermogensschijf. Over het normrendement betaalt u in box 3 een belasting van 31 procent. Het belastingdrukpercentage op het box 3 vermogen ziet u in onderstaande tabel.

Uw vermogen Normrendement Belastingdruk (tarief 31%)
€ 50.650* Vrijstelling Vrijstelling
Van € 0** tot en met € 50.650 1,82% 0,56%
Van € 50.650 tot en met € 962.350 4,37% 1,35%
Vanaf € 962.350 5,53% 1,71%

* Het heffingsvrije vermogen bedraagt: 50.650 euro (voor fiscale partners verdubbelt dit bedrag naar 101.300 euro).
** Vanaf het heffingsvrije vermogen.

Vermogensupdate: schenk- en erfbelasting
Vermogensupdate: schenk- en erfbelasting
Lees dit artikel

Ook in 2022 betaalt u meer dan 100 procent belasting over uw rente

In de eerste vermogensschijf weegt 'beleggen' (rendementsklasse II) ook mee voor ongeveer eenderde deel. Daarom bedraagt het normrendement zelfs in de eerste vermogensschijf al 1,82 procent. Dat is natuurlijk nog altijd veel te hoog ten opzichte van wat een risicomijdende spaarder momenteel daadwerkelijk aan rente ’ontvangt’.

Zelfs met de doorgevoerde aanpassingen per 1 januari 2017 bij box 3, moet u als belastingplichtige nog steeds meer dan 100 procent belasting betalen over uw gerealiseerde rentebate. Ook in 2022!

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.