Box 3

Versobering leegwaarderatio (of afschaffing?)

Erik van der Sande
Door:
insight featured image
De Belastingdienst belast uw verhuurde woningen in box 3 op basis van de WOZ-waarde min de zogeheten ‘leegwaarderatio’. Deze leegwaarderatio vermindert uw WOZ-waarde. De vermindering hangt af van de hoogte van de huur. Met ingang van 1 januari 2023 wordt de leegwaarderatio versoberd. In sommige gevallen betekent dit feitelijk een afschafing.
Onderwerpen

Tabel leegwaarderatio

De leegwaarderatio wordt berekend op basis van onderstaande tabel. Uit deze tabel volgt dat bij een jaarhuur ten opzichte van de WOZ-waarde van 5% of meer, de leegwaarderatio wordt verhoogd tot 100%. Dit wordt een versobering genoemd. Een juiste benaming zou afschaffing zijn.

Verhouding huur 
tot WOZ-waarde 

 

Huidige 
leegwaarderatio 

Voorstel 
leegwaarderatio 

Meer dan 

Niet meer dan 

 

 

0% 

1% 

45% 

73% 

1% 

2% 

51% 

79% 

2% 

3% 

56% 

84% 

3% 

4% 

62% 

90% 

4% 

5% 

67% 

95% 

5% 

6% 

73% 

100% 

6% 

7% 

78% 

100% 

7% 

85% 

100% 

Voorbeeld

De waardering van een verhuurde woning wordt als volgt berekend.

Stel een woning met een WOZ-waarde van 500.000 euro en een huur per 1 januari 2022 van 1.650 euro. Dat geeft een jaarhuur van 19.800 euro. In procenten ten opzichte van de WOZ-waarde is dat 3,96%. Volgens de tabel hoort daar een leegwaarderatio bij van 62%. Het pand wordt in de aangifte opgenomen voor een bedrag van 310.000 euro.

Voor 2023 geldt een andere leegwaarderatio, te weten 90%. Het pand wordt in de aangifte opgenomen voor een bedrag van 450.000 euro, ofwel een extra waarde van 140.000 euro.

Stel dat op 1 januari 2023 de huur zou zijn verhoogd met 25 euro per maand. De leegwaarderatio wordt dan 95% en de op te nemen waarde 475.000 euro.

Tip 1

Het doorvoeren van een huurverhoging kan gevolgen hebben voor de waardering van de woning in uw aangifte. Met een goede planning kunt u onbedoelde effecten voorkomen.

Tip 2

Op basis van een uitspraak van de Hoge Raad is tegenbewijs mogelijk. Als de forfaitaire waardering volgens bovenstaande regels 10% of meer afwijkt van de waarde in het economische verkeer van de woning, dan geldt de lagere waarde in het economische verkeer.

Tip 3

Overweegt u een verhuurde woning te schenken aan uw kind? Doe dat dan nog in 2022, want voor het bepalen van de hoogte van de schenking mag u uitgaan van de waardering op basis van de leegwaarderatio. En deze is in 2022 nog lager. Er hoeft geen overdrachtsbelasting te worden betaald over het bedrag waarover schenkbelasting moet worden betaald. Voor zover de waarde in het economische verkeer van de woning hoger is dan de waarde voor de schenkbelasting, is over het meerdere wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit is een tweede voordeel van schenken in 2022, omdat het tarief overdrachtsbelasting nu nog 8% is en volgend jaar 10,4%.