article banner
Box 3

Waarom zijn mijn belastingschulden in box 3 niet aftrekbaar?

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Minder spaargeld op 1 januari leidt tot minder belasting in box 3

U betaalt inkomstenbelasting in box 3 over het saldo van bezittingen en schulden. Logisch dat schulden aftrekbaar zijn want die verlagen uw vermogen. Dat past ook bij het draagkrachtbeginsel wat de basis vormt voor de belastingheffing. Het is wel vreemd dat er een uitzondering op deze vanzelfsprekende regel is gemaakt. In de wet is namelijk een uitzondering opgenomen voor belastingschulden. Die zijn dus niet aftrekbaar. 

Omdat belastingschulden niet aftrekbaar zijn, kunt u er beter voor zorgen dat u op de peildatum van box 3 (1 januari) dus geen belastingschulden hebt. Betaal daarom eventuele belastingaanslagen voor 1 januari. Want een lager banksaldo op 1 januari, omdat u de belastingaanslag net daarvoor hebt betaald, leidt wel tot minder belasting in box 3. Een cijfervoorbeeld maakt duidelijk wat het belang van tijdig betalen van belastingaanslagen kan zijn.

Cijfervoorbeeld: belastingschuld voor of na peildatum betalen

Mark is een alleenstaande man met 1.050.000 euro op zijn bankrekening. De belastingdienst stuurt hem op 1 december 2016 een belastingaanslag waarop Mark 50.000 euro moet betalen. Daarvoor heeft Mark volgens die aanslag de tijd tot 15 januari 2017. Nu kan Mark dus kiezen:

  • Scenario 1. Mark betaalt de aanslag direct in december 2016.
  • Scenario 2. Mark betaalt de aanslag na 1 januari 2017.

Scenario 1
In scenario 1 heeft Mark op 1 januari 2017 een banksaldo van 1.000.000 euro. Hij heeft immers in december de belastingaanslag ermee betaald en is zijn banksaldo 50.000 euro lager. Over het vermogen van 1.000.000 euro is Mark inzake box 3 anno 2017 een bedrag aan belasting kwijt van 13.065 euro.

Scenario 2
In scenario 2 moet Mark per 1 januari 2017 in box 3 als vermogen aangeven: 1.050.000 euro. Belastingschulden mag hij niet in aftrek brengen. Over die 1.050.000 euro vermogen moet Mark inzake het jaar 2017 aan box 3 belasting betalen: 13.875 euro. 

In scenario 2 is Mark dus 810 euro duurder uit. En qua vermogen zijn beide scenario's echt identiek. Het niet in aftrek laten van belastingschulden werkt dus onrechtvaardig uit.

Betaal uw belastingaanslagen zo snel mogelijk

De belastingdienst meent dat deze uitzondering in het nadeel van de belastingbetaler toch door de beugel kan. Hij baseert zich dan op zaken als ‘eenvoud’ en ‘makkelijk voor de Vooraf Ingevulde Aangifte’. Wat mij betreft overtuigen deze argumenten niet. Het is dan ook te hopen dat deze uitzondering van tafel gaat. De belastingdienst heeft nota bene zelf het complete overzicht van de belastingschulden van alle burgers. Dan is het wel heel bijzonder als de belastingdienst die informatie niet zelf kan aanleveren voor de Vooraf Ingevulde Aangifte.

Een organisatie die zegt het wel makkelijker te kunnen maken, heeft hier wat mij betreft een makkelijk inkoppertje. Maar zolang niemand de wetgever dwingt tot aanpassing van deze discriminerende uitzondering, hebben we er gewoon mee te maken.

Voor de korte termijn is het advies dan ook aan u, en dat is precies wat de belastingdienst heel graag ziet: betaal uw belastingaanslagen altijd zo snel mogelijk en zorg ervoor dat u nooit achteraf teveel moet nabetalen. Alleen dan weet u zeker dat uw vermogen op de peildatum zo laag mogelijk is. En de belastingdienst is maar wat blij met alle tijdig betaalde, misschien wel teveel vooruit betaalde, belastingaanslagen.

Want als u op kasbasis denkt, zoals de belastingdienst, is een snelle belastingbetaling door alle burgers van dit land natuurlijk helemaal prima. Daarvoor wordt zonder enige moeite het gelijkheidsbeginsel en de gedachte van een rechtvaardige belastingheffing naar de achtergrond gedrukt. De budgettaire opbrengst staat op 1… En dat ‘over uw rug’.

De komende weken publiceren wij wekelijks een artikel over Box 3. Blijf op de hoogte door u aan te melden voor de Grant Thornton Actueel.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn voor uw spaargeld? Neemt u dan contact op met Cor Overduin of één van .

Gerelateerde artikelen

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate