Zoals u weet, ligt er een plan om box 3 per 2022 te veranderen. Het wetsvoorstel ter zake mogen we ergens later dit jaar verwachten. In september 2019 werd alvast een tipje van de sluier opgelicht. Daarover kunt u meer lezen in ons artikel ‘Eindelijk een serieuze stap om de spaarder te ontzien!’. De vraag is wat die nieuwe box 3 gaat betekenen voor de situatie als u een tweede woning in het buitenland heeft.

Lees ook: Box 3 en de buitenlandse woning: een update

Want vandaag de dag - sinds 2017 - leidt dat in Nederland jaarlijks tot extra belastingheffing. Die volgens ons onterecht is en waarover wij dus procederen bij de belastingrechter, zie ons artikel ‘Nieuwe box 3 regeling raakt tweede woning in buitenland’.

Meer weten over box 3? Bekijk ons box 3 dossier >>

In dit artikel leest u:

Box 3 wijzigt… alweer

In het 2022-voorstel wijzigt box 3 alweer. In dat systeem worden spaarders nauwelijks belast maar gaan niet-spaarders fors meer betalen. Heeft u een tweede woning in het buitenland? Dan is het de vraag of dat jaarlijkse nadeel zich nog steeds voordoet, zoals we dat kennen sinds 2017.

Het goede nieuws lijkt dat in de 2022-voorstellen u wellicht van dit probleem verlost bent. Ik schrijf bewust ‘wellicht’. Want alles staat of valt met de manier waarop de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt geformuleerd in het 2022-voorstel. Daarbij lijkt het mij het meest logisch dat uw vrijstelling box 3 (aftrek ter voorkoming van dubbele belasting) buitenlands onroerend goed dan wordt berekend op basis van slechts één forfaitair rendementspercentage. Dus zonder dat ‘vermenging’ gaat plaatsvinden met het veel lagere forfaitaire rendement dat geldt voor spaargeld (0,09 procent). De problemen met het huidige systeem met daarin drie schijven qua forfaitair rendement zullen in dat geval verdwijnen. Uiteraard is dit een voorlopige conclusie want we kennen thans het definitieve wetsvoorstel nog niet.

Wat, in 2022, als ik schulden ben aangegaan voor de tweede woning in het buitenland?

Het kan zijn dat u de tweede woning hebt gefinancierd met een (bank)lening. Schulden mogen in het 2022-voorstel maar beperkt in aftrek komen. Dat geldt voor alle schulden in box 3. Bij de tweede woning in het buitenland wordt de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting berekend over het bedrag aan forfaitair inkomen, nadat de (forfaitair bepaalde) rente op ‘schulden’ in aftrek is gebracht op het (forfaitair) bepaalde rendement dat u geacht wordt te behalen met uw tweede woning in het buitenland.

Een cijfervoorbeeld ter verduidelijking

Stel u heeft samen met uw fiscaal partner:

  • geen spaargeld in box 3 en geen andere beleggingen in box 3;
  • een tweede woning in het buitenland á 200.000 euro;
  • een schuld inzake de tweede woning buitenland á 200.000 euro.

De box 3 2022 berekening is dan als volgt:

Forfaitair rendement beleggingen (tweede woning): 5,33%, dus € 10.660
Forfaitair rendement schulden (inzake tweede woning): 3,03%, dus € 6.060
Per saldo € 4.600
Af: heffingsvrij inkomen € 800
Box 3 grondslag € 3.800
Box 3 belasting 33%: € 1.254
Af: aftrek ter voorkoming van dubbele belasting (€ 4.600 / € 4.600 maal € 1.254 =) € 1.254
Box 3 belasting na aftrek ter voorkoming van dubbele belasting: € 0

In dit voorbeeld werkt het geheel evenwichtig uit. In Nederland is geen box 3 belasting verschuldigd omdat het gehele box 3 vermogen bestaat uit de tweede woning in het buitenland, verminderd met de daarop drukkende schuld.

Wat als u naast uw tweede woning in het buitenland ook een serieus spaarbedrag heeft?

In dat geval is het de vraag of er een eerlijke regeling komt voor de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Als de formulering toch wordt gekoppeld aan het totaal van ‘sparen’ en ‘beleggen’, dan blijven we hetzelfde probleem houden als dat er sinds 2017 is. Een cijfervoorbeeld:

Stel u heeft samen met uw fiscaal partner:

  • 500.000 euro spaargeld;
  • een tweede woning in het buitenland á 200.000 euro;
  • een schuld inzake de tweede woning in het buitenland á 200.000 euro.

Box 3 2022 berekening ‘fout’:

Forfaitair rendement sparen: 0,09%, dus € 450
Forfaitair rendement beleggingen (tweede woning): 5,33%, dus € 10.660
Forfaitair rendement schulden (inzake tweede woning): 3,03%, dus € 6.060
Per saldo € 5.050
Af: heffingsvrij inkomen € 800
Box 3 grondslag € 4.250
Box 3 belasting 33%: € 1.402
Af: aftrek ter voorkoming van dubbele belasting ((€ 10.660 - € 6.060) / € 5.050 maal € 1.402 =) € 1.277
Box 3 belasting na aftrek ter voorkoming van dubbele belasting: € 125

In dit voorbeeld gaat het fout en betaalt u ‘onder aan de streep’ toch 125 euro. Terwijl u nul belasting zou betalen als u uitsluitend 500.000 euro spaargeld zou hebben gehad. De tweede woning in het buitenland en de daarbij behorende schuld, per saldo een vermogen van nul, tillen de belastingaanslag toch naar een hoger niveau, namelijk in dit voorbeeld 1.402 euro. En via de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting gaat daar maar 1.277 euro af, zodat 125 euro te betalen blijft.

Als de wetgever de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting uitsluitend koppelt aan ‘beleggen’ en dus het spaargeld buiten beschouwing laat, dan gaat het wel goed. Hetzelfde cijfervoorbeeld op die basis uitgewerkt:

Box 3 2022 berekening ‘goed’:

Forfaitair rendement sparen: 0,09%, dus € 450
Forfaitair rendement beleggingen (tweede woning): 5,33%, dus € 10.660
Forfaitair rendement schulden (inzake tweede woning): 3,03%, dus € 6.060
Per saldo € 5.050
Af: heffingsvrij inkomen € 800
Box 3 grondslag € 4.250
Box 3 belasting 33%:

€ 1.402

Af: aftrek ter voorkoming van dubbele belasting ((€ 10.660 - € 6.060) / € 4.600 maal € 1.402 =) € 1.402
Box 3 belasting na aftrek ter voorkoming van dubbele belasting: € 0

In deze vorm gaat het wel goed. Waarbij u nog wel de vraag kunt stellen hoe u dan precies moet omgaan met het heffingsvrij inkomen van 800 euro in dit voorbeeld. Mag u dat eerst zoveel mogelijk aan ‘sparen’ toerekenen en een eventueel restant (in dit voorbeeld: 800 euro minus 450 euro is 350 euro) toerekenen aan ‘beleggingen’? Een andere vraag is of u de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting qua breuk berekent op basis van de box 3 grondslag vóór of na de aftrek van het heffingsvrij box 3 inkomen van 800 euro. Kortom: nog genoeg voer voor de fiscale techneuten en puzzelaars... We hebben nog even de tijd tot 2022.

Download het whitepaper 'Uw vakantiehuis in het buitenland wordt ook in Nederland belast!' rich text with download pdf

Actualiteiten

Heeft u een buitenlandse woning?

Dan kunt u door middel van een bezwaarschrift tegen uw aanslag inkomstenbelasting 2018 aanhaken bv, de lopende procedure die Grant Thornton momenteel voert. Om aan te haken, moet u eerst een bezwaarschrift tegen de box 3 heffing op uw buitenlandse woning (tijdig) indienen. Uw bezwaar is tijdig ingediend als u binnen zes weken na dagtekening van uw definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 uw bezwaarschrift naar de belastingdienst heeft gestuurd. Gebruik hiervoor ons modelbezwaarschrift. Deze kunt u voor 65 euro downloaden. Vul uw persoonlijke gegevens in en verstuur het bezwaarschrift tijdig naar de belastingdienst.

Download het modelbezwaarschrift

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan