BTW

Informatieverplichting voor online platformen

Aiki Kuldkepp
Door:
Informatieverplichting voor online platformen
Vanaf 1 januari 2023 zijn platformen verplicht om informatie over hun verkopers te verstrekken onder de EU DAC7. Hierdoor krijgen belastingautoriteiten veel beter zicht op verkopen via platformen. Niet alleen platformen, maar ook onderliggende verkopers moeten bewust worden van de toenemende transparantie van hun activiteiten en waar nodig stappen ondernemen om compliant te zijn. In dit artikel gaan wij in op de btw-verplichtingen voor u als online verkoper of als platform dat de verkoop faciliteert.
Onderwerpen

Wie is verantwoordelijk voor de btw op verkopen via platformen?

Om te begrijpen wie verantwoordelijk wordt voor de btw op verkopen via een platform, is het van belang om te weten:

  • welk bedrijfsmodel van toepassing is; en
  • de plaats van belastingheffing voor verkopen.

Toepasbaar businessmodel

Het identificeren van een bedrijfsmodel van een platform is de eerste stap om te bepalen wat de btw-plicht is. Over het algemeen hangt de btw-behandeling af van de vorm van bemiddeling die door het platform wordt gebruikt: het handelt op eigen naam (als een niet-bekendgemaakte agent) of op naam van een onderliggende leverancier (als een bekendgemaakte agent).

Zelfs als het platform alleen commissie ontvangt voor zijn activiteiten, kan het voor btw-doeleinden toch als dienstverlener of verkoper van de goederen worden aangemerkt als het onder een geheime agentschapsstructuur opereert. Het platform kan btw-plichtig worden voor de onderliggende verkoop, zelfs als het geen eigenaar van de goederen wordt.

Optreden als niet-openbaar gemaakte agent voor btw-doeleinden

Voor btw-doeleinden geldt een fictie voor leveringen door een niet-openbaar gemaakte agent / commissionair. Dit betekent dat als de commissionair in eigen naam maar voor rekening van een ander handelt, hij geacht wordt de door de feitelijke (onderliggende) leverancier aan de eindafnemer verleende diensten te hebben ontvangen en geleverd.

Dit betekent dat als het platform optreedt als een niet-openbaar gemaakte agent, hij btw-plichtig wordt over verkopen die via zijn platform plaatsvinden. De onderliggende leverancier moet in dit geval echter zorgen voor zijn btw-verplichtingen (indien van toepassing) op zijn leveringen aan het platform.

Aard van de leveringen en plaats van belastingheffing

Het platform en de verkopers moeten al hun (aankopen en) leveringen in kaart brengen en de btw-behandeling ervan begrijpen. Nadat de aard van aankopen en leveringen is vastgesteld, is het belangrijk om de btw-behandeling van alle transacties te begrijpen.

Digitale diensten

De plaats van levering van de grensoverschrijdende digitale diensten is altijd in het EU-land waar de klant woont. Bedrijven moeten de btw van het land van de klant in rekening brengen en afdragen, tenzij de klant een bedrijf is. Dit kan worden aangetoond door een geldig btw-nummer op te geven.

Drempels

Er bestaat geen drempel voor grensoverschrijdende verkoop van digitale goederen en/of diensten, tenzij de verkoper in de EU is gevestigd. In dat geval is de drempel 10.000 euro voor alle verkopen in de hele EU. Dit betekent dat wanneer een (niet-)EU-bedrijf (goederen of digitale diensten verkoopt aan niet-btw-geregistreerde klanten in de EU, de leverancier (een platform of een onderliggende leverancier, afhankelijk van het toepasselijke bedrijfsmodel) verplicht wordt om in alle EU-landen te registreren waar zij klanten heeft.

One Stop Shop (OSS) registratie

De verkoper of het platform dat in verschillende EU-landen btw-plichtig wordt, kan kiezen voor het online éénloketsysteem om een btw registratie te voorkomen in elk van de EU-landen van zijn klanten. De OSS kan echter niet worden gebruikt om lokale verkopen, B2B-verkopen of intracommunautaire voorraadoverdrachten te rapporteren. Hiervoor is mogelijk nog steeds een lokale btw-registratie vereist.

Verplicht delen van informatie over verkopers

Vanaf 1 januari 2023 zijn platformen verplicht om informatie te delen over verkopers die hun platform gebruiken. De rapportage is niet alleen van toepassing op inwoners van de EU, maar ook op niet-EU-bedrijven die geen vaste inrichting in de EU hebben en die bijvoorbeeld de volgende activiteiten in de EU faciliteren:

  • de verkoop van goederen;
  • eventuele persoonlijke diensten;
  • de verhuur van onroerende goederen; en
  • de huur van elke wijze van vervoer.

Wees op de hoogte van uw btw-verplichtingen

Als u een platform exploiteert of goederen of diensten verkoopt via een platform, moet u zich ervan bewust zijn dat uw activiteiten vanaf 2023 veel transparanter worden voor de belastingdiensten. Wees op de hoogte van uw btw-verplichtingen en registreer uzelf (met terugwerkende kracht) in alle EU-landen waar u belastbare btw-transacties heeft of maak gebruik van vereenvoudigde rapportage via de OSS.

Meer informatie?

Wilt u hier meer gedetailleerde informatie over, neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.