NIS2

NIS2: start implementatie op tijd!

Door:
Ishana Ramsaran
cyber security agency multiethnic team encrypting
De Europese Unie (EU) wil met de NIS2-richtlijn de cyberweerbaarheid verhogen van organisaties die cruciaal zijn voor het functioneren van onze samenleving. Start tijdig met de implementatie en voorkom forse boetes! Onze cybersecurity experts zien dat de NIS2 veel vragen oproept. Wat houdt de NIS2-richtlijn in? Wat zijn de gevolgen van NIS2 voor uw organisatie? Welke stappen moet uw organisatie nemen om aan de NIS2-richtlijn te voldoen? Wij geven u de antwoorden en helpen u graag verder.
Onderwerpen

Ontvang inzichten om uw cyberweerbaarheid te vergroten

Download ons whitepaper: Blauwdruk voor cyberweerbaarheid

Hoe vergroot u uw weerbaarheid tegen cybercrime? Goede cyberweerbaarheid vergt een goed samenspel van maatregelen op het gebied van mensen, processen en technologie. Lees in ons whitepaper op welke maatregelen u zich moet richten.

Wat is de NIS2-richtlijn?

De EU-richtlijn NIS2 is bedoeld voor het verhogen van de cybersecurity van essentiële en belangrijke organisaties die cruciaal zijn voor het functioneren van onze samenleving. NIS staat voor Network and Information Security. De NIS2 richtlijn is een opvolger van de NIS1 en neemt meer sectoren op, verscherpt de cybersecuritymaatregelen, stelt een meldplicht voor cyberincidenten in, past strengere handhaving en sancties toe en maakt een onderverdeling tussen ‘essentiële’ en ‘belangrijke’ organisaties. 

Wat is het verschil tussen essentiële en belangrijke organisaties? 

Het verschil tussen essentieel en belangrijk is dat de uitval van de dienstverlening van essentiële organisaties een meer ontwrichtende impact op de samenleving heeft. Of een organisatie essentieel of belangrijk is, hangt af van de sector (zeer kritiek of kritiek) en de organisatiegrootte (groot of middelgroot). 

Aan welke eisen moet uw organisatie onder NIS2 voldoen? 

Zowel als essentiële als belangrijke organisatie moet u onder de NIS2-richtlijn voldoen aan de zorgplicht en de meldplicht. De zorgplicht houdt in dat uw organisatie maatregelen moeten treffen op tien gebieden van cybersecurity. Deze gebieden omvatten onder andere een cyberincident response plan en het bewust cyberveilig handelen van medewerkers. De meldplicht betekent dat uw organisatie significante incidenten die aanzienlijke gevolgen hebben voor uw dienstverlening bij het Computer Security Incident Response Team (CSIRT) of de sectorspecifieke toezichthouder moet melden. Dit is ingewikkelde materie en vaak lastig voor uw organisatie.

Hoe verloopt de handhaving van NIS2 compliance? 

De toezichthouder monitort of u aan de zorg- en meldplicht voldoet. Dit gaat anders bij essentiële dan bij belangrijke organisaties:

  • Essentiële organisaties: proactieve monitoring (buiten incidenten om).
  • Belangrijke organisaties: reactieve monitoring (na het plaatsvinden van een incident). 

Volgt u de zorg- of meldplicht niet op, dan kan uw organisatie onder de NIS2 richtlijn een flinke boete krijgen.

Hoe verloopt de NIS2 implementatie? 

Vanaf januari 2023 is de implementatietermijn gestart waarin de NIS2-richtlijn moet worden opgenomen in de nationale wetgeving. Vanaf oktober 2024 is de naleving van NIS2-wetgeving voor essentiële en belangrijke organisaties vereist. Start nu met de implementatie zodat uw organisatie nog voldoende tijd heeft om aan de NIS2 richtlijn te voldoen en op het juiste niveau te komen. 

Tijdlijn vaststelling NISC2 richtlijn Europese Raad

Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij het voldoen aan de NIS2-richtlijn?

Moet u ook aan de slag om de cyberweerbaarheid van uw organisatie goed op orde te krijgen en om aan de NIS2 zorg- en meldplicht te voldoen? Waarschijnlijk wel. Onze cybersecurity experts zien namelijk dat veel organisaties hun internetverkeer, netwerk en informatiesystemen maar beperkt monitoren en hierdoor kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen. Ook om significante incidenten tijdig te kunnen detecteren en binnen 24 uur te kunnen melden, is het noodzakelijk om uw IT-omgeving goed te monitoren. En zijn de basis cybersecuritymaatregelen bij uw organisatie eigenlijk wel op niveau? 

Wat kan de NIS2-nulmeting voor u betekenen?

Met onze NIS2 nulmeting kunt u onderzoeken of uw organisatie klaar is voor de NIS2-richtlijn en welke stappen u nog moet nemen om uw organisatie op het juiste niveau te krijgen. Zo heeft u inzicht in waar uw organisatie staat en geven we advies over verbeterpunten om uw organisatie voor te bereiden op de NIS2-richtlijn. Daarnaast monitort onze CyberHunter dienstverlening kwetsbaarheden in uw IT-omgeving en helpt u om te voldoen aan de NIS2 zorg- en meldplicht.

Meer weten over NIS2 richtlijn?

Wilt u meer weten over NIS2, of uw organisatie hier klaar voor is en de maatregelen die u moet nemen om aan de NIS2-richtlijn te voldoen?

Neem dan contact op met één van onze specialisten