Duurzaamheid

Duurzaamheid in uw bedrijf: waar te beginnen?

Annemieke Bos
Door:
zakenman kijkt uit raam
Een duurzame koers voor uw bedrijf is tegenwoordig onmisbaar. Uw klanten en opdrachtgevers willen inzicht in uw duurzaamheidsprestaties en ook de wetgeving wordt steeds strenger. Maar hoe begint u met verduurzaming? Ga aan de slag met de vijf belangrijke lessen.
Onderwerpen

Impact Alert

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid en impact.

1. Kijk verder dan alleen 'groen'

Tegenwoordig zijn steeds meer mensen zich bewust van de klimaatcrisis en het belang van energiebesparing, CO2-reductie of verantwoord materiaalgebruik. Voor de toekomstbestendigheid van een onderneming is het echter van belang om breder te kijken dan alleen naar groen en milieu.

Ook sociaal-maatschappelijke impact en elementen van goed bestuur en bedrijfsethiek zijn van belang, met thema's als diversiteit en inclusie, duurzame inkoop, mensenrechten en integriteit. Hier liggen nog voldoende uitdagingen waarmee bedrijven aan de slag kunnen en die vaak samenhangen met elkaar.

2. Begin bij ambitie en strategie

Nieuwe Europese wetgeving verplicht met name grote organisaties om te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Rapporteren over duurzaamheid is geen doel op zichzelf. Het is bedoeld om bedrijven in beweging te krijgen bij de ontwikkeling van hun eigen duurzaamheidsstrategie.

Dit begint bij het formuleren van heldere ambities. Wilt u koploper zijn of doet u alleen het minimale? Op welke vlakken wilt u de positieve impact van uw bedrijf vergroten of juist de negatieve impact verkleinen? Uw organisatie moet haar eigen positie, focus en tempo te bepalen.

3. Breng focus aan en verzamel data

Begin met het aanbrengen van focus op basis van grote uitdagingen in uw sector. Kijk daarbij ook naar de duurzaamheidsrisico's of -kansen voor uw onderneming. Zo brengt u in kaart wat voor uw bedrijf de drie meest belangrijke thema's zijn om mee aan de slag te gaan. Welke data heeft u nodig om een goede analyse van uw impact te maken, zodat u op een haalbare manier invulling kunt geven aan uw duurzame agenda?

4. Stel concrete doelen 

Voor het sturen op duurzaamheid zijn uiteindelijk concrete doelstellingen en resultaten nodig. Hoe concreter bedrijven dit inrichten, hoe beter zij weten wat hun nog te doen staat. Tijd en middelen kunnen dan effectief worden ingezet.

5. Neem uw mensen mee

Het is van belang uw strategie en doelstellingen succesvol in de praktijk te brengen. Het is bijvoorbeeld essentieel dat taken en verantwoordelijkheden rondom duurzaamheid en impact op alle niveaus helder zijn en om te bespreken wat er gebeurt als doelen niet worden behaald. Pas wanneer verduurzaming uitgroeit tot een vast agendapunt binnen de organisatie, worden duurzame ambities van en voor iedereen en kan iedereen een concrete bijdrage leveren.