impactgericht subsidiëren

Het succes van impactgericht subsidiëren

Door:
Linda Dominguez Alvarez
impactgericht subsidieren groep jonge mensen spreken over duurzaamheid
Veel gemeentes staan voor de uitdaging om hun begroting rond te krijgen, vooral wanneer het gaat om maatschappelijke kwesties met aanzienlijke tekorten. Hoe kunnen gemeentelijke financiële middelen zo worden ingezet dat de impact maximaal is? Hoe kunnen gemeentes inzicht krijgen in de impact van verleende subsidies? En nog belangrijker, hoe kunnen ze ervoor zorgen dat de impact van subsidiepartners in het veld wordt gemaximaliseerd?
Onderwerpen

Focus op impactgericht subsidiëren 

Zet in op impactgericht subsidiëren. Hierbij staat het uiteindelijke doel, namelijk de impact op de samenleving, centraal in het subsidieproces. Subsidies worden toegekend op basis van de impact die activiteiten van organisaties en projecten hebben op de maatschappelijke doelen van een gemeente. Het meten van deze impact geeft inzicht in wat de gesubsidieerde inspanningen opleveren voor de inwoners. 

Gemeente Tilburg als pionier 

De gemeente Tilburg ontwikkelt en implementeert impactgericht subsidiëren binnen het sociaal domein. Na een succesvolle pilot in 2019 heeft de gemeente in 2021 ruim vijf miljoen euro toegekend aan organisaties met een impactgerichte subsidieaanvraag. Deze aanpak werd in 2022 verder uitgebreid, waarbij bijna 100 procent van de subsidies binnen het sociaal domein impactgericht wordt ingezet, tot een bedrag van ongeveer 65 miljoen euro. 

Hoe werkt impactgericht subsidiëren? 

De aanpak vereist een andere benadering. Gemeentes, zoals in Tilburg, vragen organisaties uit het sociale domein om in een subsidieaanvraag concreet te maken welke bijdrage zij leveren aan de maatschappelijke opgaven van de gemeente en hoe ze dit willen realiseren. Subsidiepartners worden uitgedaagd om zowel korte als lange termijneffecten van hun inspanningen op te geven en hoe ze deze impact meetbaar en inzichtelijk gaan maken. 

Resultaten van impactgericht subsidiëren 

Uit een evaluatie van "Impactgericht subsidiëren in het Tilburgse sociaal domein" in 2020 blijkt dat het wezenlijke verschil met traditioneel subsidiëren ligt in het kwalitatief betere gesprek dat gemeentes voeren met organisaties in het veld. Het draait minder om de uitgevoerde activiteiten en hun bereik, maar meer om de effecten en de impact van de subsidie. 

De verschuiving naar impactgericht subsidiëren opent de deur naar gesprekken op een hoger niveau. Gemeentes kunnen subsidiepartners inspireren om meer impactgericht te werken, waardoor ze een grotere bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke doelen. Dit alles resulteert in meer impact voor minder financiële middelen. 

Meer weten over impactgericht subsidieren 

Wilt u meer weten over impactgericht subsidieren? Impact House staat klaar voor advies en vertelt u graag hoe u hiermee aan de slag gaat.  

Neem contact op