Faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid, wat is dat?

Steven Fierst van Wijnandsbergen
Door:
Bestuurders worden geacht om goed te besturen en zich aan bepaalde regels te houden. Als bestuurder van bijvoorbeeld een vennootschap, een stichting of een vereniging kunt u aansprakelijk worden gesteld als er ‘onbehoorlijk bestuur’ aan u te wijten is. Oftewel: bestuurdersaansprakelijkheid.
Onderwerpen

Waar wordt op gelet bij bestuurdersaansprakelijkheid?

In artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek staat dat iedere bestuurder gehouden is tot 'een behoorlijke vervulling van zijn taak'. Dat betreft een inspanningsverbintenis: de bestuurder moet zich inspannen om zijn taken zorgvuldig uit te voeren en te handelen ‘zoals van een zorgvuldig handelend bestuurder mag worden verwacht’.

Fouten maken mag, aansprakelijkheid ontstaat pas als er sprake is van onzorgvuldig handelen én de bestuurder daarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of een ernstig verwijt kan worden gemaakt hangt af van diverse factoren, zoals de activiteiten van de onderneming en de daaraan verbonden risico’s, de taakverdeling binnen het bestuur en het inzicht en de zorgvuldigheid die mogen worden verwacht van een bestuurder in de desbetreffende positie. Daarnaast zijn er ook wettelijke voorschriften die moeten worden nageleefd; aansprakelijkheid kan bijvoorbeeld al ontstaan als u niet voldoet aan de (financiële) administratieve eisen.

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk

Als bestuurder heeft u natuurlijk grote invloed op uw onderneming. Die invloed zorgt ook dat u een grote verantwoordelijkheid heeft. Als de onderneming schulden heeft, dan is de vennootschap in de regel aansprakelijk voor die schulden. Er zijn echter situaties wanneer u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld.

Wat zijn gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid (BV/NV)?

Wat zijn gronden voor bestuurdersaansprakelijkheid (BV/NV)?

Lees dit artikel

Gevolgen van bestuurdersaansprakelijkheid

In veel gevallen gaat er aan bestuurdersaansprakelijkheid een faillissement vooraf. De curator stelt dan vaak de bestuurder aansprakelijk. De bestuurder wordt dan aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap, met als gevolg dat de bestuurder (soms) hoge bedragen dient te betalen. En al niet te spreken over de bijkomende reputatieschade.

Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid

Wilt u als bestuurder uw risico’s en aansprakelijkheden in kaart brengen? Download dan onze checklist 'Risico’s en aansprakelijkheden bij (dreigend) faillissement en zwaar weer'. Om aansprakelijkheid te voorkomen moet u namelijk zelf aantonen dat er andere redenen zijn voor het faillissement. Met onze checklist brengt u bij een (dreigend) faillissement de risico’s en aansprakelijkheden van uw BV in kaart en zo kunt u uw risico’s beperken.

Download de checklist

Gerelateerde artikelen

View more