Gezondheidszorg

De Green Deal 3.0

Door:
Aimée van der Wolde
insight featured image
Op 4 november is de nieuwe Green Deal 'Samen Werken aan Duurzame Zorg' naar buiten gebracht en ondertekend door Milieu Platform Zorgsector (MPZ), brancheorganisaties, de betrokken ministeries en andere betrokken organisaties.
Onderwerpen

Impact Alert

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe inzichten op het gebied van duurzaamheid en impact.

Duurzame zorg

De Green Deal onderstreept de ambitie van de zorgsector om te verduurzamen en zet in op de vermindering van CO2 uitstoot, de impact op de leefomgeving en de circulariteit van materialen en grondstoffen. In deze nieuwe deal committeren partijen zich aan doelen, afspraken en acties die lopen van 2023 tot 2026. De Green Deal Duurzame Zorg 2.0, die aan de Green Deal 3.0 voorafging, stond in het teken van het creëren van draagvlak en bewustwording over de transitie naar een duurzame zorgsector. De Green Deal 3.0 maakt de verduurzamingstransitie minder vrijblijvend en de acties die moeten worden ondernomen concreter. De zorgsector hoopt met de Green Deals bij te dragen aan de beperking van de toenemende zorgvraag en druk op de zorg.

 

Commitment

De nieuwe Green Deal stuurt op vijf doelstellingen waar de betrokken partijen zich aan committeren:

  1. Inzet op preventie en gezondheid;
  2. Vergroten van kennis en bewustwording;
  3. Vermindering van de CO2 uitstoot richting klimaatneutraal: In 2030 55% vermindering van directe CO2 uitstoot, in 2050 klimaatneutraal;
  4. Vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen en richting circulaire zorg: In 2030 50% vermindering grondstoffengebruik ten opzichte van 2016, met maximale circulaire zorg als doelstelling voor 2050;
  5. Vermindering van de milieubelasting van medicatie(gebruik);

 

Wat kunt u doen?

Organisaties binnen de zorgsector kunnen de bovenstaande doelen en acties concretiseren door maatregelen in te zetten, de impact in kaart te brengen en daarop te sturen. De onderstaande drie stappen kunnen helpen bij het begin en het keuzeproces over de verschillende mogelijkheden.

 

Stap 1: Focus en strategie kiezen

Duurzaamheidsambities omzetten in praktijk vraagt veel capaciteit, aandacht en focus. Het is belangrijk dat organisaties eerst onderzoeken waar de meeste impact op mens en milieu wordt gemaakt. Dit helpt bij het selecteren van maatregelen uit de vele mogelijkheden en bij de implementatie van deze maatregelen, om de verduurzaming zo gericht mogelijk in te kunnen zetten.

 

Stap 2: Impact in kaart brengen en monitoren

Om de daadwerkelijke impact van je activiteiten te begrijpen en op de hoogte te blijven van verbeterpunten en voortgang, is het in kaart brengen van je impact belangrijk. Dit kan aan de hand van data (kwantitatief en/of kwalitatief) en door deze te monitoren. Bijvoorbeeld door te meten of de voetafdruk daadwerkelijk afneemt en waarom de maatregelen hierop wel of niet werken.

 

Stap 3: Actieplan maken en doelen stellen

Als een richting is bepaald, zijn er verschillende typen maatregelen die een organisatie kan overwegen. Een organisatie kan maatregelen treffen op haar eigen bedrijfsactiviteiten om uitstoot te verminderen. Een voorbeeld hiervan is het afnemen van digitale consulten om reisbewegingen van patiënten te verminderen of door efficiënter gebruik van instrumentatiesets. Er kunnen maatregelen worden overwogen die de uitstoot verminderen door de productie van producten en diensten die worden ingekocht, door bijvoorbeeld de inkoop van hernieuwbare energie of duurzamere apparatuur. Ook zijn gesprekken nodig met de keten, om bijvoorbeeld de medicijnresten die in afvalstromen en het milieu eindigen te verminderen en voorkomen. Daarnaast is sturen op bewustwording en kennis binnen organisaties belangrijk, om draagvlak te creëren en samenwerking te bevorderen.

 

Impact

Door het uitvoeren van maatregelen en het monitoren van de voortgang, dragen organisaties bij aan klimaatdoelstellingen die zowel klimaatwinst als gezondheidswinst opleveren. De Green Deal 3.0 concretiseert de afspraken over deze doelstellingen en draagt bij aan de transitie naar een duurzame zorgsector.

 

Wij zijn u graag van dienst

Grant Thornton volgt nauwgezet de ontwikkelingen op dit gebied. Dat we expert zijn op dit gebied, blijkt uit onze duurzaamheidspraktijk. Dit jaar hebben we veel aandacht besteed aan duurzaamheid, impact en maatschappelijk verantwoord ondernemen, vooral op het gebied van zorg en welzijn. Op onze website is hierover veel informatie te vinden, waaronder ook het artikel Verduurzamen in de zorg: is uw routekaart al uitgestippeld?

Wilt u ook beginnen met een duurzaamheidstrategie of nog beter sturen op de impact die u kan hebben?

Neem contact met ons op

 

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.