Arbeidsovereenkomst

Hoge Raad in Deliveroo-arrest: bezorgers hebben een arbeidsovereenkomst

Tessa Viragh
Door:
food delivery rider with bicycle
Op 24 maart 2023 kwam eindelijk de langverwachte uitspraak van de Hoge Raad. Het was geen verrassing dat de Hoge Raad het oordeel van het hof in stand laat dat de bezorgers van Deliveroo werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst.
Onderwerpen

Waar het om ging is bij velen wel bekend: bezorgers werkten als ondernemer op basis van een overeenkomst van opdracht. Vakbond FNV vond dat er hierbij sprake was van arbeidsovereenkomsten. Kantonrechter, Hof en nu ook de Hoge Raad geven FNV gelijk. Of van een arbeidsovereenkomst sprake is, hangt volgens de Hoge Raad af van álle omstandigheden van het geval.

Het hof heeft die omstandigheden beoordeeld en vervolgens geoordeeld dat bij de Deliveroo-bezorgers sprake was van een arbeidsovereenkomst. Dat oordeel is correct, aldus de Hoge Raad nu. 

Omstandigheden 

De relevante omstandigheden die de doorslag gaven luiden als volgt: 

  • Verplichting het werk persoonlijk uit te voeren: de bezorgers mochten zich laten vervangen en zij hadden de vrijheid al dan niet te werken. Dat past volgens Deliveroo niet bij een arbeidsovereenkomst. Het praktische belang van de vervangingsmogelijkheid was voor de bezorgers echter gering. Het mocht feitelijk slechts incidenteel van Deliveroo; De vervangingsmogelijkheid is daarmee niet onverenigbaar met het bestaan van een arbeidsovereenkomst.
  • Deliveroo wijzigt de inhoud van de contracten en de wijze waarop de werkzaamheden worden georganiseerd steeds eenzijdig. Het GPS-systeem geeft Deliveroo een vergaande controlemogelijkheid op de werkwijze van de bezorger. Deze GPS-bekendheid oefent ook een druk op de bezorger uit. Het GPS-systeem geeft Deliveroo (al dan niet via haar klanten) dus een vergaande controlemogelijkheid, die eveneens als een vorm van gezag is aan te merken. Dat alles duidt er op dat Deliveroo gezag uitoefent over de bezorgers. 
  • De bezorging van maaltijden is een kernactiviteit van Deliveroo: het werk is ingebed in de organisatie, er is daardoor eerder sprake van een gezagsverhouding;
  • De wijze waarop de beloning wordt bepaald en waarop deze wordt uitgekeerd, de hoogte van deze beloningen duidt op de aanwezigheid van een arbeidsovereenkomst;
  • De bezorgers presenteerden zich niet als ondernemer; het bezorgen was voor hen een bijbaantje; zij liepen geen commercieel risico. 

Wetgever is aan zet 

Hoewel veel juristen dat wel hadden verwacht, ziet de Hoge Raad geen aanleiding het recht voor zzp-ers in dit arrest verder te ontwikkelen, omdat de wetgever al met dit onderwerp bezig is. 

Over de uitspraak