Modelovereenkomst

Ondernemers opgelet! Fiscus zet streep door modelovereenkomst vrije vervanging

Door:
moment of negotiation
Werkt u met een modelovereenkomst gebaseerd op vrije vervanging? Zorg dan dat u de arbeidsrelatie voor 1 januari 2024 opnieuw beoordeelt en zo nodig aanpast. Vanaf dan vervalt namelijk de modelovereenkomst vrije vervanging. Aanleiding is een recente uitspraak van de Hoge Raad in de Deliveroo zaak.
Onderwerpen

Oordeel Hoge Raad in Deliveroo-zaak 

De modelovereenkomst die gebaseerd is op vrije vervanging gaat ervan uit dat de mogelijkheid van vrije vervanging een dienstbetrekking uitsloot. Bezorgers van Deliveroo hadden de ruimte om zich als zzp-er te laten vervangen en daarom vond het bedrijf dat dit niet viel onder persoonlijke arbeid binnen een arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad oordeelde anders en zegt dat de gehele context moet worden meegenomen om te bepalen of sprake is van een arbeidsovereenkomst. En dus niet het enkele feit dat een arbeidskracht zich kan laten vervangen.  

Beoordeel voor 1 januari 2024 opnieuw uw modelovereenkomst 

Door het oordeel van de Hoge Raad zijn de modelovereenkomsten niet meer geldig. De Belastingdienst trekt de goedkeuring van de modelovereenkomsten vrije vervanging in per 1 januari 2024. U heeft dus nog een paar maanden de tijd om uw modelovereenkomsten opnieuw te beoordelen. Dit zijn de stappen om te zetten: 

  • Beoordeel de arbeidsrelatie zo snel mogelijk. En pas waar nodig de modelovereenkomst aan. Daarvoor kunt u onze webmodule gebruiken. Deze geeft een indicatie (geen zekerheid) over dienstbetrekking of ondernemerschap. Meer hierover leest u op onze webpagina. 
  • Stel eventueel alsnog een arbeidsovereenkomst op vóór 1 januari 2024. 
  • Controleer regelmatig hoe de werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd. Zo ontdekt u of uw beoordeling van de arbeidsrelatie nog steeds klopt.  

Wat doet de Belastingdienst ondertussen? 

De Belastingdienst voert nog geen streng handhavingsbeleid maar doet wel steekproefsgewijs bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken. Zo beoordelen zij nu al actief de arbeidsrelaties om te bepalen of in de praktijk sprake is van een dienstbetrekking. Daarbij gaat het om de elementen arbeid, loon en gezag.  

Concludeert de Belastingdienst dat sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgt u een aanwijzing om de arbeidsrelatie aan te passen. De Belastingdienst mag alleen correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen opleggen bij kwaadwillendheid. 

Meer weten?  

Neem contact met ons op