Thuiswerken

Thuiswerkverzoek? Zo gaat u hiermee om

Géraldine Grünberg
Door:
insight featured image
Kan uw werknemer met het oog op de afgelopen periode, waarin structureel van huis uit is gewerkt, van u als werkgever eisen dat hij thuis mag blijven werken? Is dit een verworven recht geworden? Of kan u de toestemming om thuis te werken intrekken zodra de overheid het advies om zoveel mogelijk thuis te werken ook intrekt?
Onderwerpen

Welke criteria gelden?

Heeft u 10 of meer werknemers in dienst? Dan kan uw werknemer u, volgens de Wet flexibel werken (Wfw), verzoeken om thuis te mogen werken. Dit verzoek moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Uw werknemer moet ten minste 26 weken voor de beoogde ingangsdatum van het thuiswerken in dienst zijn.
  • Uw werknemer moet het verzoek, met uitzondering van onvoorziene omstandigheden, ten minste 2 maanden vóór de beoogde ingangsdatum van het thuiswerken, bij u indienen.
  • Uw werknemer moet in het verzoek aangeven waar hij wil werken en vanaf wanneer.
  • Het verzoek is schriftelijk.
  • Uw werknemer hoeft het verzoek niet te motiveren.
Toezicht op thuiswerken? Overtreed de privacyregels niet
Lees dit artikel

Breng werknemer tijdig op de hoogte van beslissing

Zodra u het verzoek heeft ontvangen bespreekt u dit met uw werknemer. Hoewel uw werknemer in het verzoek geen motivatie hoeft te geven, komt dit tijdens het gesprek vanzelfsprekend ter sprake. U kan uw beslissing tijdens deze bespreking direct aan uw werknemer kenbaar maken. Dat hoeft niet. Let er echter wel op dat wanneer u een maand voor de beoogde ingangsdatum van het thuiswerkverzoek niet beslist, het verzoek automatisch wordt ingewilligd.  

Wijst u het verzoek af, dan moet u dit uiteraard ook met uw werknemer bespreken.

Redenen voor afwijzing

Voor het afwijzen van een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats hoeft u géén rekening te houden met zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De wet bepaalt slechts dat u het verzoek moet ‘overwegen’. Dit is dus anders dan bij een verzoek om aanpassing van de arbeidstijd of de werktijden. Wijst u het verzoek (gedeeltelijk) af, dan moet u dit schriftelijk motiveren en kan dat op basis van algemene en brede gronden.

Herziening beslissing mogelijk?

Zijn er nieuwe belangen opgekomen ten aanzien van de arbeidsplaats? Dan kan u, op grond van de Wfw, een eerdere positieve beslissing herzien. Voordat u deze beslissing herziet, moet u in overleg met uw werknemer. Hierna brengt u uw werknemer (nogmaals) schriftelijk op de hoogte van uw beslissing en uw motivatie.

Stel thuiswerkovereenkomst op

Staat u toe dat uw de werknemer vanuit huis (blijft) werken? Dan adviseren we u om de rechten en verplichtingen van uw werknemer goed vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst.

Is er sprake van verworven recht?

Uit recente jurisprudentie is gebleken dat een algemeen recht op thuiswerken niet in de wet is opgenomen. Werknemers verzochten thuis te mogen (blijven) werken, de werkgever wees dit verzoek af. De wens om thuis te werken, met het oog op het overheidsadvies, is op zich begrijpelijk. Uiteraard kan u als werkgever goede redenen hebben om hiervan afwijken. Het is aan u om te bepalen wat die redenen zijn.

Algemene Criteria Thuiswerken geeft handvat

In een brief van 24 februari 2021 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de tweede kamer geïnformeerd over ‘De algemene Criteria Thuiswerken’. Deze criteria zijn opgesteld  in samenspraak met werkgevers- en werknemersorganisaties en vormen nu een handvat voor individuele werkgevers en werknemers.

De criteria zijn:

  1. De werkzaamheden behoeven (deels) fysieke aanwezigheid van de werknemer en die is strikt noodzakelijk voor de voortgang van een noodzakelijk bedrijfsproces of om dringende sociale redenen. Denk aan: assemblage, bouw, lopende band, industrie
  2. De werkzaamheden behoeven (deels) locatie gebonden software of hardware. Denk aan: luchtverkeersleiders, werkzaamheden middels planningssystemen van grote logistieke centra en transportondernemingen.
  3. De werkzaamheden behoeven (deels) het gebruik van bedrijfsvertrouwelijke informatie die enkel op locatie in te zien is.
  4. De werknemer ervaart dusdanige mentale klachten dat het (deels) uitvoeren van de werkzaamheden op locatie noodzakelijk is voor de mentale gezondheid van de werknemer.
  5. De fysieke thuiswerksituatie van de werknemer is niet toereikend en kan ook niet toereikend gemaakt worden, waardoor het (deels) uitvoeren van de werkzaamheden op locatie noodzakelijk is voor de gezondheid en het welbevinden van de werknemer.

Hoewel er op dit moment geen wetgeving is waarin u verplicht bent thuiswerken toe te staan, staat dit wel op het wensenlijstje van menig werknemer en werknemersorganisatie. Op basis van deze criteria kunnen u en uw werknemer er in onderling overleg wellicht toe komen het thuiswerken toe te staan of te weigeren. Heeft u hier hulp bij nodig? Onze arbeidsjuristen adviseren u graag.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.