Transport & Logistiek

Belangrijke motie voor offshore schepen aangenomen: tonnageregime en afdrachtvermindering

Linda van de Reep
Door:
insight featured image
Op 7 februari 2023 is een motie (31 409 nr. 392) van de SGP aangenomen. Deze is relevant voor zeescheepvaartondernemingen, meer specifiek gaat het om de toepassing van fiscale scheepvaartfaciliteiten bij offshore schepen. Deze motie heeft als doel de onduidelijkheid weg te nemen over de behandeling van offshore werkschepen met betrekking tot de tonnageregeling en de afdrachtvermindering zeevaart. De onduidelijkheid zit voornamelijk in de term ‘zeescheepvaart’.
Onderwerpen

Tonnageregeling

De tonnageregeling is van toepassing op winsten die voortvloeien uit zeescheepvaart. Welke winsten onder de tonnageregeling vallen is opgenomen in de wet. Afhankelijk van de activiteiten van een belastingplichtige is het mogelijk dat een deel van de winst wél onder de tonnageregeling valt en een ander deel niet. Een bijzondere complexiteit bij offshore werkschepen is de afbakening tussen de zuivere vervoerswinst en de offshore winst. De verwachting is dat door deze motie de tonnageregeling eenvoudiger kan worden toegepast.

Afdrachtvermindering

De afdrachtvermindering zeevaart is een loonbelastingkorting voor zeevarend personeel. Ook dit leidt in de praktijk tot complexe discussies. Het gaat onder andere om de (dubbel)functies van zeevarend personeel en offshore personeel op de offshore werkschepen.

Wat betekent dit voor u?

Door deze motie zal naar verwachting minder snel discussie ontstaan over de toepassing van de fiscale faciliteiten voor dit bijzondere type schepen. Uiteraard is het op dit moment lastig te zeggen wat voor impact deze motie precies gaat hebben maar het is zeker een interessante ontwikkeling.

Wil u meer weten over deze of andere ontwikkelingen binnen de logistiek en mobiliteit? Neem dan vooral contact op met een van onze experts. Zij staan graag voor u klaar.