Belastingen

Werknemers tijdelijk aan wal? Let op met afdrachtsvermindering, premies en belastingen!

Linda van de Reep
Door:
insight featured image
De krapte op de arbeidsmarkt daagt ook rederijen en maritieme uitzendbureaus uit. Overweegt u om uw varende werknemers breder in te zetten, bijvoorbeeld op walfuncties in periodes waarin zij niet varen? Voorkom verrassingen en houd rekening met de voorwaarden voor de toepassing van de afdrachtvermindering zeevaart en de sociale verzekeringen of belastingen.
Onderwerpen

Wat is afdrachtvermindering zeevaart?

De afdrachtvermindering zeevaart is een korting op de loonheffing van zeevarende werknemers. Een mooie tegemoetkoming voor de Nederlandse maritieme sector. Dit bedraagt voor een zeevarende die woont in Nederland of een EU/EER-lidstaat namelijk 40 procent van het loon. Woont een zeevarende in een ander land, dan is de afdrachtvermindering 10 procent van het loon. Deze regeling bevordert de concurrentiepositie van Nederlandse rederijen en de arbeidsmarktpositie van zeevarenden.

Wat zijn de voorwaarden voor afdrachtvermindering?

De toepassing van deze faciliteit is aan bepaalde voorwaarden verbonden:

  • Het gaat om een zeevarende werknemer op een schip dat, kortgezegd, grotendeels wordt gebruikt voor vervoer van personen en goederen. In het geval van zeeslepers en baggeraars ziet de afdrachtvermindering ook alleen op de vervoersactiviteiten.
  • De afdrachtvermindering is alleen voor het ‘echte’ zeevarend personeel. Het is niet voor werknemers die ondersteunende werkzaamheden verrichten op het schip (zonder monsterboekje) of werknemers die tijdelijk werkzaam zijn op het schip (bijvoorbeeld een offshore engineer bij de installatie van een windmolenpark).

Specifieke uitzonderingen

In de afgelopen jaren zijn er verschillende procedures geweest over zeevarenden die als gevolg van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of andere bijzondere omstandigheden een functie aan wal uitoefenden. Bijvoorbeeld: Een stuurman met een gebroken been kan niet zijn stuurman functie vervullen, maar kan wel enige tijd op kantoor werken. In een besluit van de staatssecretaris is uitdrukkelijk een goedkeuring verleend voor zieke zeevarenden. In dit besluit is ook opgenomen dat in een droogdok periode de afdrachtvermindering soms van toepassing kan blijven. Bij het toepassen van de faciliteit in deze specifieke gevallen, zijn de wettelijke loondoorbetalingsverplichting en een situatie van kortstondige arbeidsonderbreking essentieel. U mag dan nog gebruikmaken van de lastenverlichting, omdat uw werknemer niet de status van zeevarende verliest én de loonkosten geheel voor uw rekening komen.

Geen uitzondering bij economische redenen

Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt wilt u uw zeevarenden misschien (tijdelijk) inzetten op walfuncties. Het gaat in dit geval om economische redenen, namelijk het flexibel inzetten van uw beschikbare arbeidscapaciteit vanwege arbeidstekorten. Vaak is de afdrachtvermindering dan (tijdelijk) niet meer van toepassing voor deze werknemer en geldt het besluit van de staatssecretaris niet.

Gevolgen voor sociale verzekeringen en loonbelasting

Ook voor de sociale verzekeringen en loonbelasting kan een gewijzigde inzet van een varende werknemer gevolgen hebben. U betaalt premies en belastingen op basis van de bijzondere regels in de sociale zekerheidsverordening 883/2004, een belastingverdrag en/of het Rijnvarendenverdrag. Als u besluit de werknemer voor langere tijd aan wal in te zetten, dan kunt u vaak niet meer van deze bijzondere regels gebruikmaken. Houd dit goed in gaten: een flexibele keuze kan anders nog wel eens heel duur uitpakken!

Heeft u hier vragen over?

Neem dan contact op met één van onze maritiem experts.

Blijf op de hoogte van de laatste updates voor de transport & logistiek