hero banner

Rinaldo Nieuwenburg is sinds 1 september 2004 verbonden aan Grant Thornton. Rinaldo is afgestudeerd Accountant-Administratieconsulent en Register Belastingadviseur en heeft veel ervaring in de zorgsector. Als MKB adviseur begeleidt hij en zijn team ondernemers die actief zijn in zowel de eerstelijnszorg als tweedelijnszorg, zoals: huisartsen, tandartsen, orthodontisten, fysiotherapeuten, medisch specialisten, zelfstandig behandelcentra (ZBC), zorg coöperaties en samenwerkingsverbanden.

Als financieel adviseur ondersteunt hij klanten met dagelijkse administratieve zaken, maar ook met jaarrekeningen, fiscale aangiften, financieringen, herstructureringen (koop en verkoop praktijk), prognoses en (fiscale) vermogensvraagstukken. 

Binnen Grant Thornton is Rinaldo verbonden aan de Ondernemingsraad, waarin hij de rol van voorzitter vervult. Als voorzitter en afgevaardigde van zijn service line zet hij zich in voor de belangen van zowel de werknemer als de werkgever. Tevens voert hij periodiek besprekingen met de Raad van Bestuur.   

Ontmoet onze mensen