Aan het hoofd staan van een familiebedrijf is een flinke opgave. Het brengt veel verschillende verantwoordelijkheden met zich mee. Hoe is het eigendom geregeld? Wie heeft welk belang in het bedrijf? Zijn er familieleden die u liever niet aan het roer ziet staan van de onderneming?

Elke wisseling van eigenaar zorgt voor een nieuwe fase van het bedrijf. U krijgt te maken met meningen, visies en mogelijke onenigheden. Hoe zorgt u ervoor dat u orde en overzicht houdt? En wat moet u regelen? 

Familiestatuut

Het familiestatuut is een uniek document dat eigendom is van de familie en inzicht geeft in jullie waarden en visie. Het is het anker in barre tijden. En vertelt waar u voor staat en wat er destijds is besproken. Het is ook een basisdocument voor de jonge familieleden die de leeftijd krijgen om aan te schuiven bij het familieoverleg of familieberaad. Het geeft antwoord op allerlei vragen.

Testament

Het is vaak zinvol om een testament op maken. Doet u dit niet, dan geldt het wettelijk erfrecht en heeft u weinig flexibiliteit. U kunt dan bijvoorbeeld niet optimaal gebruik maken van de vrijstelling en uw nabestaanden betalen hierdoor onnodig veel belasting bij uw overlijden. Hoe zit dit?

Testament: wilt u opvullen of afvullen?
Het is vaak zinvol om een testament op maken. Doet u dit niet, dan geldt het wettelijk erfrecht en heeft u weinig flexibiliteit.
Testament: wilt u opvullen of afvullen?
Lees dit artikel

Levenstestament: wat als u het zelf niet meer kan?

Kunt u door een ongeluk, dementie of andere reden niet meer beslissen over medische behandelingen en uw vermogen? Dan is het handig als u een vertrouwenspersoon heeft die deze beslissingen namens u neemt. Dit regelt u in een levenstestament. Hierin wijst u de vertrouwenspersoon aan en beschrijft u de randvoorwaarden voor de te nemen beslissingen. Het verschil met een gewoon testament is dat een levenstestament gaat over wat er vóór uw overlijden moet gebeuren en een gewoon testament regelt wat er ná uw overlijden gebeurt. Meer weten over een levenstestament? 

Meer informatie

Het goede gesprek 

Dagelijkse bezigheden (ook in het bedrijf) maken het vaak moeilijk om prioriteit te geven aan échte reflectie. Even uit de day-to-day business stappen om kritisch na te denken over wat u als eigenaar wilt bereiken.

Wat is uw visie en hoe ontwikkelt zich dit? Wat gebeurt er in uw naaste omgeving en welke invloed heeft dat? Hoe reageert u op veranderingen? En welke kansen zijn er? Met welke stakeholders communiceert u hierover? Kortom: waar ligt u wakker van? Wij geven u dat inzicht op een praktische, toegankelijke manier.

Meer informatie

Karin van Wijngaarden
Partner accountancy | adviseur familiebedrijven
Karin van Wijngaarden