Integriteit

Van kerngezond bedrijf naar randje afgrond: hoe kan dat?

Boukje Holtrop
Door:
insight featured image
Bob en zn. BV is een middelgroot bouwbedrijf in het Westen van het land. De oude heer Bob is ruim 52 jaar geleden begonnen en zoon en schoonzoon namen het bedrijf 12 jaar gelden over.
Onderwerpen

Bob en zn. BV is een echt familiebedrijf die trouwe leveranciers en onderaannemers min of meer als lid van de familie beschouwen. Zo werken ze bij Bob al jarenlang dus waarom zou je iets aanpassen wat zich in het verleden heeft bewezen?

Praktijkvoorbeeld

Maar dan, dinsdagochtend 10 maart 08:17, staat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bij de receptie. Documenten, telefoons, mailboxen, alles wordt in beslag genomen of gekopieerd. De ACM vermoedt dat Bob prijsafspraken heeft gemaakt en onderwerpt alles en iedereen aan een grondig onderzoek. Daaruit komt de ACM tot de conclusie dat medewerkers van Bob en concullega’s van Bob informatie met elkaar deelden, waarbij onderling prijzen zijn afgestemd. De ACM beoordeelt dit gedrag als ‘schadelijk voor het concurrentieproces en in strijd met de mededingingswet’. Dat nieuws gaat als een lopend vuurtje rond en de gemeente, de grootste opdrachtgever van Bob, sluit het bedrijf voorlopig uit van haar aanbestedingstrajecten door deze integriteitsschending.

Plan van aanpak

Zoon en schoonzoon Bob zijn zich wild geschrokken en vragen Grant Thornton om hulp. Samen maakten we een plan van aanpak  met verschillende fases. Als eerste bekeken we wat Bob doet om integriteit te bevorderen (waaronder nalevering van aanbestedings- en mededingingswetgeving). Dat kon beter dus deden we verbetervoorstellen. Zo bleek bijvoorbeeld dat er bij Bob wel een uitgebreide juridische gedragscode bestond, maar dat de inhoud daarvan niet bekend was bij medewerkers en ook niet werd gedeeld met leveranciers en onderaannemers. Daarnaast had de directie zich de afgelopen jaren onvoldoende verdiept in de verscherpte regelgeving en – in het verlengde daarvan - welke risico’s de nauwe banden met externe partijen  met zich meebrachten. De directie verwerkte alle adviezen uit onze inventarisatie in een concreet verbeterplan.  

Toen kwam stap 2:het opleiden van de directie, het management en de medewerkers. Met een maatwerktraining gericht op Bob als bedrijf en op de verschillende functiegroepen. Belangrijk onderdeel hierbij was het bespreken van ‘real life’ dilemma’s; een hele effectieve manier om droge kost als wetgeving levend te maken in de praktijk. De directie nam zelf een deel van de training voor haar rekening te nemen. Zo benadrukken zij richting de medewerkers dat zij het onderwerp integriteit zeer serieus nemen.

Na een paar maanden voerden we nog een op maat gemaakte integriteitsaudit uit om vast te stellen of onze adviezen ter harte zijn genomen.

De reputatie van Bob kreeg een grote knauw .Toch mag Bob weer nu weer meedingen bij aanbestedingstrajecten van de gemeente. Dankzij het serieuze verbetertraject laten ze nu zien wat ze waard zijn.

Ontwikkelingen in de bouwsector

De bouwsector komt vaak negatief in het nieuws, juist door integriteitsschendingen zoals we in dit praktijkvoorbeeld beschrijven. In de bouw gaat het nu eenmaal vaak om grote bedragen. Bij het werk voor overheden gelden vaak aanbestedings-en mededingingssregels die in de loop der jaren zijn aangescherpt. In de bouw zien we veel familiebedrijven die van vader op zoon (of dochter) precies op dezelfde manier zijn blijven werken. Daardoor bestaat het risico dat de onderneming niet meer aan deze aangescherpte regels voldoet. Wij helpen u graag om grip te krijgen op uw integriteitsrisico’s. Daarmee voorkomt u dat u misschien totaal onverwacht in een zelfde situatie terecht komt als Bob.

Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Neem dan contact op met een van onze specalisten, Boukje Holtrop of Yvonne Vlasman.

Meer weten?

Wat moet ik doen als ik vermoed dat er binnen mijn onderneming sprake is van fraude of corruptie. Welke stappen moet ik doorlopen en wat moet ik vooral niet doen? Goede vragen.

Lees meer