Doen mijn medewerkers wat ik van ze verwacht en wat goed is voor de onderneming? Wat kan ik doen om het risico op ongewenst gedrag te verkleinen? Goede vragen, want helaas: goed gedrag is niet vanzelfsprekend. Jaarlijks wordt één op de duizend werknemers op staande voet ontslagen wegens een ernstige integriteitsinbreuk.

Elke integriteitsinbreuk is een symptoom

Een integriteitsinbreuk lijkt een incident, maar is vaak een symptoom met een structurele oorzaak. Het kan gaan om zaken als te hoog gestelde prestatie indicatoren, om pesten, de stijl van leidinggeven of de ‘tone at the top’.

Beheers fraude en integriteit proactief

Niet integer gedrag voorkomt u niet met een verklaring omtrent het gedrag, een gedragscode of een klokkenluidersregeling. U moet daarvoor de goede werkomgeving creëren. Zo werkt u actief aan de loyaliteit van uw medewerkers aan uw onderneming. Zij zullen eerder misstanden melden en verantwoording willen afleggen. Van u wordt verwacht dat u oog heeft voor de integriteitsrisico’s in uw onderneming. U hoort te weten waar die zich kunnen voordoen en maatregelen te nemen om de kans op integriteitsinbreuken te verkleinen. Zo organiseert u proactief uw fraude- en integriteitsbeheersing.

Onze aanpak: analyse - inrichten - meten

Samen met u analyseren wij de aard van het integriteitsrisico binnen uw onderneming. Vervolgens helpen wij u het integriteitsrisico van uw onderneming te beheersen. Wij hebben de juiste kennis en ervaring en weten waarom individuen in bepaalde situaties makkelijk kiezen voor niet-wenselijk gedrag. Wij geven u passende handvatten waarmee u bewust om kunt gaan met dit risico. Ook maken wij het succes van de risicobeheersing meetbaar.

Wat levert het op?

  • U krijgt inzicht in de fraude- en integriteitsrisico’s binnen uw onderneming.
  • U kan de fraude- en integriteitsrisico’s binnen uw onderneming beheersen.
  • U krijgt zicht op de ‘tone at the top’ en de impact hiervan op het gedrag van de medewerkers.
  • U hanteert een passend fraudebeleid, met gedragscodes en klokkenluiderregelingen.

Is er een frauderisico in uw organisatie?

Doe onze quickscan om inzicht te krijgen in frauderisico’s in uw organisatie.

Het integriteitsrisico is financieel gezien één van de grootste schadeveroorzakers. Uit serieuze studies blijkt dat wel 5 procent van de omzet van iedere onderneming in het geding is, waar het gaat om de schade die integriteitsinbreuken veroorzaken. Uit de praktijk blijkt dat een gedegen analyse daarom al snel loont om de gevolgen van dit risico te verkleinen.

Yvonne Vlasman Partner