Vermogensbeheer

U hebt inmiddels vermogen opgebouwd of u hebt een goed salaris en pensioen. En daarnaast hebt u een aantal wensen. U wilt bijvoorbeeld uw kinderen helpen bij de aankoop van hun eerste woning of hen een bedrag schenken. Of een camper aanschaffen om door Europa te trekken tijdens uw pensioen. Kan dat? Er zijn veel onzekerheden, zoals de inflatie. Wij geven u met financiële planning graag een kijkje in uw financiële toekomst.

Aan de slag met het bedrijfsvermogen

Het onderwerp 'vermogen' binnen familiebedrijven is een belangrijk maar complex onderwerp, dat vele aspecten omvat. Goed plannen en goede afspraken maken voor de continuïteit van het aanwezige vermogen is dus cruciaal. Is mijn vermogen er nog als ik met pensioen ga? Hoe gaan mijn kinderen om met ‘mijn’ vermogen als ik er niet meer ben? Hoe laat ik mijn vermogen renderen?

In dit whitepaper geven we antwoord op die vragen en leggen we uit wat de impact van vermogen is op zowel het familiebedrijf als de eigena(a)r(en). En we benoemen de risico’s en kansen. Ons doel: zorgen dat u (nog beter) weet wat vermogen voor u kan betekenen.

Financiële expertise

Wij begeleiden u, beoordelen en rekenen uw financiële toekomst door. Hierbij werken onze financieel planners nauw samen met onze estate planners zodat zij hierin ook de erf- en schenkaspecten meenemen. Uw optimale (toekomstige) vermogen is bij ons in vertrouwde en deskundige handen. Zo besteedt u uw tijd aan andere belangrijke zaken.

Wat onze financieel planners voor u doen:

  • opstellen financieel plan;
  • in kaart brengen onvoorziene omstandigheden;
  • advies bij uw vakantiewoning in het buitenland.

Investeren in de groei van het bedrijf

Het investeren in het familiebedrijf is voor veel families een relevant vraagstuk en meestal een gegeven. Vaker is het de vraag of er niet te veel vermogen in het familiebedrijf zit waardoor het risico op het geïnvesteerde vermogen (te) groot is. Bij familiebedrijven ligt dat nog anders en spelen meerdere vraagstukken een rol zoals:

  • Investeren we met het eigen vermogen, en keren we geen dividend uit?
  • Investeren we vanuit privé middelen?
  • Trekken wij vreemd vermogen aan voor het doen van de investering in het pand, in de verwerving van een deelneming, in de nieuwe productielijn en of voor de nieuwe locatie?

Met het oog op de invloed van de rentelasten - tegenwoordig weer een relevant vraagstuk - is ook hier ons advies:

Richt u zich tot uw specialist

Erf- en schenkbelasting

Bij goed vermogensbeheer is het belangrijk om binnen uw wensen uw vermogen met zo min mogelijk erfbelasting over te hevelen naar de volgende generatie. Hierbij spelen nationale en internationale vraagstukken over testamenten, schenken, huwelijk, kinderen en uw onderneming een grote rol. Alle aspecten rondom uw (toekomstig) vermogen zijn bij ons in vertrouwde en deskundige handen. Zo kunt u uw tijd besteden aan andere belangrijke zaken.

Meer informatie

Meld u aan voor de Vermogensupdate

Ik wil de Vermogensupdate ontvangen

Remco Dijkstra
Partner | adviseur familiebedrijven
Remco Dijkstra