Tijdens uw leven kunnen zich onvoorziene omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld uit elkaar gaan. U denkt er natuurlijk liever niet aan, maar feit is dat één op de drie huwelijken strandt. Regel uw zaken daarom goed en denk daarbij aan:

  • Hebt u uw huwelijksvoorwaarden nageleefd?
  • Wie maakt aanspraak op welk vermogen?
  • Wat zijn de fiscale gevolgen voor de eigen woning?
  • Is er sprake van alimentatieplicht?
  • Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen?
  • Wat betekent dit voor uw financiële planning.

Hebt u uw huwelijksvoorwaarden nageleefd?

Stelt u voorwaarden op, dan moet u die ook naleven. Bijvoorbeeld het dragen van de kosten van de huishouding of een verrekenbeding (verdeling van overgespaard inkomen). Daarnaast staat in de voorwaarden vaak een verdeling van uw vermogen bij echtscheiding of overlijden: ‘finaal verrekenbeding’.

Wie maakt aanspraak op welk vermogen?

Gaat u uit elkaar, dan moet u in kaart brengen of u of uw partner vermogen door schenking of vererving heeft verkregen en wie daar recht op heeft. Dit hangt onder andere af van de voorwaarden die u bij de schenking of vererving heeft gesteld.Daarnaast moet duidelijk zijn op wiens naam het vermogen staat en hoe het is gefinancierd.

Wat zijn de fiscale gevolgen voor de eigen woning?

De vraag of één van jullie in de eigen woning blijft wonen of jullie deze gaan verkopen, is vaak emotioneel. Daarbij moet u ook nog rekening houden met de fiscale gevolgen. Is de hypotheekrente nog aftrekbaar en wat zijn de gevolgen voor de bijleenregeling? De complexiteit zorgt er vaak voor dat een rechter hierover moet oordelen. Wij helpen u graag door deze regels heen.

Is er sprake van alimentatieplicht?

Vaak zoekt een advocaat uit of er sprake is van alimentatie en legt deze afspraken vast in een echtscheidingsconvenant. Onze specialisten beoordelen deze afspraken op de fiscale gevolgen hiervan. Hierbij zien wij vaak dat afspraken feitelijk een afkoop van alimentatie zijn of deze de hypotheekrenteaftrek verhinderen met alle financiële gevolgen van dien.

Wat zijn de gevolgen voor uw pensioen?

Uit elkaar gaan betekent ook dat u de aanspraak op pensioen en lijfrenten in kaart moet brengen. Uw huwelijksvoorwaarden of geregistreerd partnerschapsvoorwaarden geven u uitsluitsel.

Wat betekent dit voor uw financiële planning.

Heeft u alles goed geregeld en staat vast wie waar aanspraak op maakt? Dan berekenen wij de gevolgen door voor uw planning. Dit kan ook al tijdens het proces zodat u meer inzicht heeft in de keuzes die u moet maken.