Voor velen een droom: de aankoop van een tweede woning in het buitenland. Bij het opmaken van uw financiële planning rekenen wij door of de aankoop haalbaar is. Uiteraard houden we daarbij rekening met belastingen, gebruiks- en onderhoudskosten. Nederland heeft met veel landen een belastingverdrag gesloten. Hierin is geregeld welk land inkomstenbelasting mag heffen. Voor een tweede woning is dat altijd het land waar de woning staat. Nederland heeft weinig verdragen gesloten waarin is geregeld welk land schenk-, of erfbelasting mag heffen. Geef daarom in uw testament aan hoe de vererving moet plaatsvinden. U kunt geconfronteerd worden met dubbele belasting: heffing in twee landen. Laat u zich daarom vooraf goed voorlichten.

De invloed van de nieuwe box 3 regels op uw vakantiewoning

In het binnen- en buitenland

Heeft u een vakantiewoning bijvoorbeeld in Spanje, Portugal, Frankrijk, Curaçao, Bonaire, of vastgoed in welk ander land dan ook? Dan krijgt u als inwoner van Nederland te maken met belastingheffing in box 3. 

Sinds het kerstarrest zijn de regels voor box 3 ingrijpend veranderd. Dit geldt ook voor een tweede woning in box 3. Om de impact van deze wetswijzigingen te verduidelijken, beschrijven wij in dit whitepaper aan de hand van eenvoudige rekenvoorbeelden de complexe heffingstechniek voor de buitenlandse woning.