Het financieringslandschap is volop in beweging. Nieuwe, niet-traditionele financiers van vreemd en eigen vermogen gaan de concurrentie aan met traditionele financiers, zowel in binnen- als buitenland. Door een kortere levensduur van producten en diensten en snellere veranderingen is er behoefte aan wendbaarheid en kapitaal. De accountants van Grant Thornton helpen u bij uw financieringsaanvraag.

Financieren is vooruit plannen

Financiering is nooit een doel. Het is een middel om uw strategische doelen dichterbij te brengen. Focus is hier het sleutelwoord. In uw businessplan staan uw strategische doelen voor de lange termijn en een onderbouwing waarom dit uw doelen zijn. Houd altijd vast aan de doelen in uw businessplan en laat u niet verleiden tot beloften of concessies die in strijd zijn met uw langetermijnstrategie. Laat u daarom goed begeleiden in uw zoektocht naar een financiering die qua hoeveelheid en structuur past bij de strategische doelen en waarden van uw onderneming.

Welke informatie heeft een geldverstrekker nodig?

Naast de laatste jaarcijfers of de meest recente maandrapportage vragen geldverstrekkers vaak om een goede resultaat- en liquiditeitsprognose om inzicht in uw onderneming te krijgen. In toenemende mate zijn er financiers die op basis van de laatste 15 maanden uit uw online financiële administratie beoordelen of zij u aan uw financieringsaanvraag willen voldoen. Ook andere informatie, zoals het doel van uw financiering, recente branche-informatie en marktontwikkelingen, en uw persoonlijke situatie kunnen relevant zijn.

Daarnaast stellen de banken steeds hogere eisen aan de wijze waarop u uw verzoek indient. Denk hierbij aan de ontwikkelingen op het gebied van Standard Business Reporting (SBR). De accountants van Grant Thornton helpen u om uw kredietaanvraag zorgvuldig voor te bereiden. En indien nodig ondersteunen de waarderingsspecialisten van Grant Thornton onze accountants bij een bedrijfswaardering.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • de beoordeling van uw huidige financieringsstructuur;
  • het aandragen van oplossingen voor uw financieringsbehoefte;
  • het maken van een inschatting van de haalbaarheid van uw financieringsaanvraag;
  • het maken van resultaat- en liquiditeitsprognoses (die voldoet aan de SBR standaard);
  • het in contact komen met financiers en/of investeerders;
  • de beoordeling van aanbiedingen en de advisering bij een eventueel daarop volgend onderhandelingstraject;
  • de benodigde documentatie ter afronding van de financiering.

Heeft u een financieringsbehoefte?

Neem contact op met één van onze adviseurs.