Presenteert de verkoper mij wel het juiste beeld van de onderneming?

Wordt de onderneming niet te mooi voorgesteld? Wat is de marge-ontwikkeling per klant? Zijn er nog verplichtingen waar ik in de toekomst tegenaan kan lopen? Wat is de behoefte aan werkkapitaal? Logisch al die vragen. Het gaat al gauw om veel geld als u een onderneming wilt kopen. Een due diligence onderzoek geeft het gewenste inzicht.

Goede uitgangspositie

Een due diligence onderzoek geeft u als koper inzicht in potentiële risico’s en de kansen van de deal. U voldoet daarmee ook aan uw onderzoeksplicht. Met grondige analyses van de financiële resultaten, fiscale risico’s en de posities van het bedrijf dat u aankoopt, komt u later niet voor verrassingen te staan.

Onderzoek en advies, wereldwijd

Met een multidisciplinair due diligence team kunnen wij financiële, juridisch, fiscale, IT, ESG en pensioenrisico’s en kansen onderzoeken. Dat is een kleine maand behoorlijk intensief onderzoek. We houden de lijnen kort, zodat u op de hoogte blijft over de voortgang en de resultaten van ons werk. Wij geven vervolgens advies over de gesignaleerde risico’s en komen met mogelijke oplossingen. Internationaal? Wij kunnen wereldwijd voor u onderzoek doen. Bij een due diligence opdracht adviseren wij ook over een dealstructuur en de kansen na de overname.

Wat levert het op?

  • U krijgt inzicht en handvatten voor uw onderhandelingspositie.
  • U weet wat een rechtvaardige transactieprijs is, die past bij uw voorwaarden.
  • U komt niet voor verrassingen te staan na de overname.
  • U krijgt een degelijk fundament voor uw aankoopbeslissing.
  • U heeft een verantwoordingsinstrument voor geldverstrekkers.
  • U voldoet als koper aan uw onderzoeksplicht.

Heeft u een vraag over due dilligence? Bel ons!

Partner Wilfred van der Lee

+31 (0) 88 676 9816

Neem contact op
Overweegt u een bedrijf te kopen? Ieder halfjaar doen wij onderzoek naar bedrijfsovernames in Nederland, zowel fusies als overnames. Download ons onderzoek

"Wij werken bijvoorbeeld vaak voor buitenlandse ‘corporates’ die voor het eerst in Nederland een dga-bedrijf overnemen. Wij zorgen dat zij alle specifieke Nederlandse aandachtspunten meenemen in de formalisatie van de transactie. Ik krijg vaak terug dat zij blij zijn met het soepele overnameproces, doordat wij cultuurverschillen kunnen overbruggen en dat ze onze adviezen heel bruikbaar vonden.”

Wilfred van der Lee, Partner Transaction services

Bekijk meer deals

Kennemervis Groep

Overname Bobeldijk Food Group door Kennemervis Groep

Lees de klantcase