Hoe vermijdt u vennootschapsbelasting over uw beleggingswinsten?

Op uw spaargeld ontvangt u waarschijnlijk een erg lage rente. Beleggen is dan een interessant alternatief. Beleggen wordt nog interessanter als dat fiscaal vriendelijk kan.

Belastingheffing 

Als u vermogen belegt in privé wordt een fictief rendement belast met 30% inkomstenbelasting. Dit fictieve rendement bedraagt nu 4%. Bij beperkte werkelijke rendementen kan de belastingheffing dus erg oplopen.

De werkelijke beleggingsresultaten in een B.V. worden belast met 20% tot 25% vennootschapsbelasting. Bij uitkering van dividend is nog eens 25% dividend- en inkomstenbelasting verschuldigd.

Partner Pieter Visser

Vrijgestelde beleggingsinstelling

Neem contact op

Kiest u voor beleggen in een vrijgestelde beleggingsinstelling (vbi) dan betaalt u helemaal geen vennootschapsbelasting! Wel betaalt u jaarlijks 25% inkomstenbelasting over een fictief rendement van 4% over de waarde van uw beleggingen. Vooral op de lange(re) termijn kan een vbi hierdoor mooie nettoresultaten opleveren.

Vbi oprichten

Een vbi kan opgericht worden in de vorm van een naamloze vennootschap (N.V.) of open fonds voor gemene rekening (OFGR). Ook kan een vbi worden afgesplitst van uw bestaande 
(beleggings-)B.V. De Belastingdienst geeft uw N.V. of OFGR op verzoek het vbi etiket zodat u kunt profiteren van de fiscale voordelen.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • inzicht geven in uw financiële positie;
  • de afweging of een vbi voor u interessant is;
  • de fiscale en juridische begeleiding bij oprichting van de vbi;
  • de aanvraag van de vbi-status bij de Belastingdienst.