Vastgoed- en huurrecht

Heeft u als ondernemer te maken met vastgoed?

Of u nu eigenaar, huurder of verhuurder van een bedrijfspand bent of wellicht als ‘start up’ ruimte in deeltijd huurt, u heeft op enige wijze te maken met huur of aan-/verkoop van vastgoed en aspecten als bancaire financiering en zekerheden. De vastgoedjuristen van Grant Thornton ondersteunen u bij alle facetten van het vastgoedrecht.

Vastgoed moet een ‘rustig’ bezit zijn. Voor verhuurders vormt onroerend goed een belangrijk en waardevol bedrijfsmiddel, dat rendement dient op te leveren (huur) en beschermd moet worden.

Voor huurders is van belang, dat het gebruik van onroerend goed voldoet aan de eisen die voor bedrijfsuitoefening gelden en waar redelijkerwijze op gerekend mag worden. Dit betekent dat afspraken goed vastgelegd moeten worden. Maar ook bij de aan- en verkoop van (bedrijfs)panden en overig onroerend goed, kunt u te maken hebben vergaande juridische verplichtingen en zijn de financiële belangen groot. Het is daarom van belang dat u zich goed bewust bent van uw rechtspositie.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • het adviseren en opstellen van huurovereenkomsten;
  • het begeleiden bij contractonderhandelingen;
  • vastgoedmanagement en incasso;
  • het begeleiden bij huurgeschillen en het voeren van procedures;
  • het adviseren en opstellen van koopovereenkomsten onroerend goed;
  • het adviseren over beperkte (zekerheid)rechten zoals hypotheek, erfpacht;
  • het begeleiden bij geschillen over onroerend goed (bestemming, erfdienstbaarheden, enzovoorts.).