In deze snel veranderende wereld wordt u in toenemende mate geconfronteerd met focus op internationaal mobiele werknemers.

Het kiezen van de juiste strategie, aanpak en uitvoering is daarbij een eerste vereiste om compliance risico's te minimaliseren en kosten te beheersen. Maar hoe bouwt en ontwikkelt u een doeltreffende internationale mobiliteitsstrategie met beleid en processen die de complexe uitdagingen van internationaal inzetbaar personeel helpt op te lossen?

Stem uw internationale mobiliteitsstrategieën af op de bedrijfsdoelstellingen

Onze global mobility-adviseurs creëren samen met u slimme strategieën op het gebied van internationale arbeidsmobiliteit. Deze stellen u en uw bedrijf in staat om in een geglobaliseerde wereld ook over de grenzen heen naadloos samen te werken. Wij helpen u bijvoorbeeld met:

Partner Niels Dekker

+31 (0) 88 676 9244

Neem contact op

 • het intern op elkaar afstemmen van uw beleidslijnen, procedures, bedrijfscultuur en groeistrategie;
 • het minimaliseren en beheersen van de complexiteit van uw internationale personeelsbestand;
 • het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid, rekening houdend met trends in de markt en internationale wetswijzigingen;
 • het voorbereiden van uw internationale werknemers op de persoonlijke, professionele en logistieke gevolgen van hun verhuizing;
 • het leveren van technologische oplossingen, processen en beleidsregels voor het beheren van de complexiteiten rondom "business travellers";
 • implementatie van de AVG met betrekking tot de persoonlijke gegevens van uw expats.

Onze expat-benadering

Een duidelijke en transparante aanpak van expat-vraagstukken met toekomstgerichte en wereldwijd juridisch geaccepteerde oplossingen voor een succesvol beheer van al uw internationale uitzendingen. Op basis van de kennis en inzichten van ons wereldwijde netwerk, werken wij samen met u aan oplossingen die:

 • fiscaal efficiënt zijn;
 • wereldwijd juridisch geaccepteerd zijn;
 • kostbare problemen met werknemers in het buitenland voorkomen.

Grant Thornton kan u helpen bij

Wij bieden een breed scala aan global mobility-diensten voor bedrijven en werknemers, waaronder:

Global mobility-diensten voor uw bedrijf

 • Beleidsontwikkeling inclusief 'tax equalisation and protection' en 'host plus'.
 • Strategische opdrachtplanning en -coördinatie.
 • Budgettering en kostenbeheersing.
 • Wereldwijde fiscale toetsing en advisering.

Global mobility-diensten voor uw werknemers

 • fiscale en juridische briefings bij aankomst en vertrek.
 • hulp en advisering bij het doen van aangiften.
 • afwikkeling van bedrijfscompensatieregelingen en (sociale) verzekeringsbijdragen.

Internationaal netwerk

Grant Thornton maakt deel uit van het internationale netwerk van Grant Thornton International Ltd. Binnen dit internationale netwerk werken onze global mobility-adviseurs met een breed spectrum van dynamische organisaties: van starters tot snelgroeiende bedrijven, alsmede gevestigde marktleiders. Onze adviseurs helpen u om fiscale strategieën te implementeren en om de meest efficiënte structuur voor uw internationale activiteiten te creëren.

Actualiteiten