article banner
Pensioenen

Aktie voor uw pensioencontract!

Per 1 januari 2014 wijzigt de pensioenwetgeving. De wetswijzigingen per 1 januari 2014 zijn:

  • een aanpassing van de pensioenrichtleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar.
  • een verlaging van de pensioenopbouw per jaar.

De meeste pensioencontracten dienen vóór 1 januari 2014 op deze wetswijzigingen aangepast te worden. Soms is het echter mogelijk om het pensioenreglement ongewijzigd te laten. Dit is aan de orde als de huidige pensioenregeling binnen de fiscale kaders blijft zoals deze vanaf 1 januari 2014 gaan gelden. Het is aan te bevelen dit goed te inventariseren.

Ondanks dat deze wijzigingen verplicht zijn (de wet veranderd immers), dienen de werknemers toch formeel hun akkoord daaraan te verlenen. Dat kunnen de werknemers individueel doen, maar indien er een Ondernemingsraad is, kan deze het akkoord geven. De werkgever kan dus niet zonder meer volstaan met het wijzigen van het pensioenreglement!

De Pensioenwet legt de plicht voor pensioencommunicatie bij de werkgever. Deze dient de werknemer dus op een juiste wijze te informeren wat de gevolgen zijn voor zijn of haar pensioen. In dit kader is van belang hoe de pensioenuitvoerder de wijzigingen per 1 januari 2014 in het pensioenreglement gaat verwerken. En daar ligt mede een rol voor de werkgever.

De pensioenopbouw vanaf 1 januari 2014 dient gebaseerd te worden op een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar, met een lager opbouwpercentage. Het is van belang wat de pensioenuitvoerder doet met het pensioen dat de werknemer tot 1 januari 2014 heeft opgebouwd. Blijven deze pensioenaanspraken staan op een pensioenleeftijd van 65 jaar, of worden deze ook omgezet naar 67 jaar. Een heldere communicatie over wat dit voor de werknemer voor gevolgen heeft is heel belangrijk. Een goede vastlegging van deze communicatie is eveneens te adviseren.

Per 1 januari 2015 zal de pensioenwetgeving wederom wijzigen. Die wijziging zal veel ingrijpender zijn dan de wijziging per 1 januari 2014. Hoewel de wetgeving nog niet definitief is, zijn de contouren daarvan als volgt:

  • een verdere verlaging van de pensioenopbouw per jaar+
  • een maximum pensioengevend salaris van € 100.000.

Het is verstandig de wetswijziging per 1 januari 2015 reeds nu bij de pensioencommunicatie aan te kaarten.

Uiteraard kan kunnen de specialisten van onze HR Services u van dienst zijn bij de communicatie richting de werknemers en het beoordelen of uw pensioenreglement gewijzigd dient te worden. Ook kunnen wij voor u het voorstel van de pensioenuitvoerder beoordelen.