Anti-ontbossingverordering

De anti-ontbossingsverordening: de bomen, het bos en de impact

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
Op 6 december 2022 is door onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten een akkoord gesloten over een verordening voor de invoer van producten waarbij het gevaar van ontbossing op de loer ligt.
Onderwerpen

Om welke producten gaat de verordering? 

Het gaat onder andere om producten als cacao, koffie, soja, palmolie, hout, levend vee en rubber, maar ook afgeleide producten zoals leer, chocolade, meubels, papier, rundvlees en houtskool. De invoer van producten die bijdragen aan ontbossing wordt verboden in de Europese Unie.

Verplichtingen voor bedrijven

Bedrijven die hun producten in de EU willen importeren moeten verklaren dat de bestanddelen ervan niet bijdragen aan het verwoesten van bos. De verordening houdt in dat producten verboden zijn, en dus niet kunnen worden ingevoerd, als ze afkomstig zijn van akkerland dat na 31 december 2020 is ontbost.

Importeurs moeten aan de hand van "precieze geografische informatie over de landbouwgrond" aantonen waar de grondstoffen vandaan komen. Er moeten satellietbeelden en gps-coördinaten bij de invoer verstrekt worden van de plek waar de grondstof van de te importeren goederen afkomstig is. De situatie ten tijde van de levering en per 1/1/21 worden vergeleken, zodat er kan worden geconstateerd dat de producten niet door ontbossing zijn verkregen. Ook moet worden aangetoond dat de rechten van inheemse bewoners niet zijn geschonden.

Sancties

Het niet naleven van deze regels kan leiden tot boetes die kunnen oplopen tot vier procent van de omzet van een bedrijf in een EU-land. Daarnaast kan de omzet die met dergelijke producten wordt gerealiseerd in beslag worden genomen. Hierbij kunnen “foute” producten aan de grens worden geweigerd en worden ingenomen door de autoriteiten. Als laatste maatregel kan een bedrijf tijdelijk worden uitgesloten van publieke tenders.

Planning

Verwachting is dat de verordening in 2023 in werking zal treden. Importeurs van dergelijke producten krijgen vervolgens 18 tot 24 maanden (afhankelijk van de grootte van de onderneming) de tijd om hun zaken op orde te krijgen, zodat zij aan de regelgeving kunnen voldoen.

De EU-landen gaan de regels ter plaatse controleren. Daarbij zullen zij een inschatting maken van de landen waar het grootste risico van ontbossing voor de te importeren goederen ligt en de meest risicovolle sectoren.

Een evaluatie van de regeling zal na twee jaar plaatsvinden. Wellicht worden dan ook wetlands en savannes als te beschermen “bos” beschouwd en worden maïs en biodiesel toegevoegd aan de lijst van “ontbossingsvrije” producten.

Doordat deze verordening nieuw is, zijn nog niet alle details bekend. Deze nieuwe verordening gaat er wel voor zorgen dat bedrijven die goederen importeren die vallen onder de hierboven genoemde categorieën, een nieuwe administratie zullen moeten opzetten om sancties te vermijden.

Neem contact op bij vragen

Heeft u hulp nodig om de impact van anti-ontbossing te bepalen op uw onderneming of heeft u hier andere vragen over? Bel of mail ons gerust. Wij helpen u graag.

 

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.