Tax

Beschikkingen Werkhervattingskas 2016 aangekondigd

De belastingdienst verstuurt binnenkort de beschikkingen 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas' over 2016. Om te voorkomen dat u als ondernemer teveel premie betaalt, is het van belang dat u de beschikkingen controleert en indien nodig bezwaar maakt.

Premie

Via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) draagt u bij aan Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)- en Ziektewet (ZW)-uitkeringen aan flexwerkers. De premie voor de Whk is opgebouwd uit premiecomponenten voor WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex.

De verschuldigde premie is o.a. afhankelijk van de omvang van het premieloon van de onderneming, de sectorindeling, ziekte van (ex-)werknemers, van toepassing zijnde no-riskpolis en eigenrisicodragerschap.

Controle beschikking

Lex Krijnen, loonheffingenspecialist van Grant Thornton: “Regelmatig merken wij dat de beschikking is gebaseerd op onjuiste gegevens en dat kan zeer nadelig voor u zijn. Indien de premiecomponenten niet juist zijn vastgesteld, moet binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking bezwaar zijn gemaakt. Bij het controleren van de beschikking en indien nodig het verzorgen van het bezwaarschrift, zijn wij u graag van dienst.”

Wilt u meer weten over de Werkhervattingskas? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Grant Thornton. Of neem contact op met onze specialist.