Loonheffingen

Controleer uw beschikking van de Werkhervattingskas 2021

John Boer
Door:
insight featured image
Eind november ontving u als werkgever de beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas' (Whk) voor 2022 van de belastingdienst. Controleer deze Whk-beschikking 2022 en maak indien nodig bezwaar. Zo voorkomt u dat u teveel premie voor de Whk afdraagt!
Onderwerpen

Wat is de premie Whk 2022?

Via de gedifferentieerde premie Whk draagt u als werkgever bij aan Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)- en Ziektewet (ZW)-uitkeringen voor flexwerkers. De premie voor de Whk is in 2022 opgebouwd uit 2 premiecomponenten: de WGA en de ZW-flex.

Hoeveel Whk-premie moet u afdragen?

Hoeveel premie u verschuldigd bent, is onder andere afhankelijk van de hoogte van het premieloon van uw organisatie, de sectorindeling, door UWV betaalde ZW- en WGA-uitkeringen aan uw werknemers, de no-riskpolis en eigenrisicodragerschap.

Hoe controleert u uw Whk-beschikking?

Soms is de Whk-beschikking gebaseerd op onjuiste gegevens uit het verleden. Dit kan voor u zeer nadelig zijn. Controleer daarom onderstaande gegevens op de beschikking goed:

  • Bent u aangemerkt als kleine werkgever (loonsom 2020 tot 882.500 euro), als grote werkgever (meer dan 3.530.000 euro) of juist als middelgrote werkgever? Klopt die loonsom?
  • In welke sector bent u ingedeeld? Hoewel dit voor de WW-premie per 2020 niet meer van belang is, is dit nog wel relevant voor de hoogte van de sectorpremie WGA en ZW voor kleine en middelgrote werkgevers.
  • Bent u een grote werkgever? Dan betaalt u geen sectorpremie, maar slaat de belastingdienst u wel individueel aan voor de uitkeringen WGA en ZW aan (ex-)werknemers.
    Bent u een middelgrote werkgever? Dan is dit, afhankelijk van de loonsom, soms ook het geval.
  • Klopt de aan u toegerekende WGA- en ZW-uitkeringen aan (ex)werknemers (voor de WGA 10 jaar lang!)?
    66 procent van de bezwaren hierop was succesvol.
  • Bent u eigenrisicodrager voor WGA en/of ZW en staat dit op de beschikking vermeld?

Heeft u meer gegevens nodig?

Om de toegerekende uitkeringslasten te controleren, heeft u misschien meer gegevens nodig. U kan een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens schriftelijk opvragen bij uw belastingkantoor (zie adres op de Whk-beschikking). U ontvangt deze gegevens meestal binnen 1 week en uiterlijk binnen 6 weken. Vermeld uw e-mailadres in het verzoek om de gegevens digitaal (en sneller) te ontvangen.

Gratis quickscan voor bezwaar

Bent u het niet eens met de berekening van de gedifferentieerde premie? Maak dan uiterlijk binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar. Heeft u hulp nodig bij het controleren van de beschikking en uw bezwaarschrift? Neem dan contact met ons op. Stuur ons een scan van uw beschikking, dan doen wij een gratis quickscan en laten u weten of er reden is tot bezwaar.

Gerelateerde artikelen

View more

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.