Loonheffingen

Controleer uw beschikking van de Werkhervattingskas 2024

John Boer
Door:
insight featured image
Eind november ontving u als werkgever de beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas' (Whk) voor 2024 van de belastingdienst. Controleer deze Whk-beschikking 2024 en maak indien nodig bezwaar. Zo voorkomt u dat u teveel premie voor de Whk afdraagt!
Onderwerpen

Wat is de premie Whk 2024?

Via de gedifferentieerde premie Whk draagt u als werkgever bij aan Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)- en Ziektewet (ZW)-uitkeringen voor flexwerkers. De premie voor de Whk is opgebouwd uit 2 premiecomponenten: de WGA en de ZW-flex.

Hoeveel Whk-premie moet u afdragen?

Hoeveel premie u verschuldigd bent, is onder andere afhankelijk van de hoogte van het premieloon van uw organisatie, de sectorindeling, door UWV betaalde ZW- en WGA-uitkeringen aan uw werknemers, de no-riskpolis en eigenrisicodragerschap.

Hoe controleert u uw Whk-beschikking?

Soms is de Whk-beschikking gebaseerd op onjuiste gegevens uit het verleden. Dit kan voor u zeer nadelig zijn. Controleer daarom onderstaande gegevens op de beschikking goed:

  • Bent u aangemerkt als kleine werkgever (loonsom 2022 tot 942.500 euro), als grote werkgever (meer dan 3.770.000 euro) of juist als middelgrote werkgever? Klopt die loonsom?
  • In welke sector bent u ingedeeld? Hoewel dit voor de WW-premie niet meer van belang is, is dit nog wel relevant voor de hoogte van de sectorpremie WGA en ZW voor kleine en middelgrote werkgevers.
  • Bent u een grote werkgever? Dan betaalt u geen sectorpremie, maar slaat de belastingdienst u wel individueel aan voor de uitkeringen WGA en ZW aan (ex-)werknemers.
    Bent u een middelgrote werkgever? Dan is dit, afhankelijk van de loonsom, soms ook het geval.
  • Klopt de aan u toegerekende WGA- en ZW-uitkeringen aan (ex)werknemers (voor de WGA 10 jaar lang!)? 66 procent van de bezwaren hierop was succesvol.
  • Bent u eigenrisicodrager voor WGA en/of ZW en staat dit op de beschikking vermeld?

Heeft u meer gegevens nodig?

Om de toegerekende uitkeringslasten te controleren, heeft u misschien meer gegevens nodig. U kan een specificatie van de zogenoemde instroomgegevens schriftelijk opvragen bij uw belastingkantoor (zie adres op de Whk-beschikking). U ontvangt deze gegevens meestal binnen 1 week en uiterlijk binnen 6 weken. Vermeld uw e-mailadres in het verzoek om de gegevens digitaal (en sneller) te ontvangen.

Gratis quickscan voor bezwaar

Bent u het niet eens met de berekening van de gedifferentieerde premie? Maak dan uiterlijk binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking bezwaar. Heeft u hulp nodig bij het controleren van de beschikking en uw bezwaarschrift?

Mail een scan van uw beschikking aan john.boer@nl.gt.com, dan doen wij een gratis quickscan en laten u weten of er reden is tot bezwaar.

Vraag een gratis quickscan aan