Voorkom dat u als werkgever teveel premie voor de Werkhervattingskas (Whk) afdraagt! Zoals gebruikelijk stuurt de belastingdienst eind november de beschikkingen 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas' voor het volgende jaar, nu dus over 2021. Het is van belang dat u deze Whk-beschikking 2021 controleert en indien nodig bezwaar maakt.
Onderwerpen

Premie Whk 2021

Via de gedifferentieerde premie Whk draagt u bij aan Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)- en Ziektewet (ZW)-uitkeringen aan flexwerkers. Tenzij u EigenRisicoDrager hiervoor bent is de premie voor de Whk 2021 opgebouwd uit twee premiecomponenten: de WGA en de ZW-flex.
De verschuldigde premie is onder andere afhankelijk van de omvang van het premieloon van uw onderneming in 2019, de sectorindeling, ziekte van (ex-)werknemers, van toepassing zijnde no-riskpolis en eventueel eigenrisicodragerschap.

Controleer uw Whk-beschikking en teken indien nodig bezwaar aan

De Whk-beschikking kan gebaseerd zijn op onjuiste gegevens uit het verleden zoals de loonsom 2019 en aan u toegerekende WGA-uitkeringen en dat kan zeer nadelig voor u zijn. Als de premiecomponenten niet juist zijn vastgesteld, moet binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking bezwaar zijn gemaakt.

Bij het controleren van de beschikking en indien nodig bij het verzorgen van het bezwaarschrift, zijn wij u graag van dienst.

Wilt u meer weten over de Werkhervattingskas? Neem dan contact op met onze loonheffingen specialisten.