article banner
Tax

Controleer uw beschikking van de Werkhervattingskas 2017

Voorkom dat u als ondernemer teveel premie voor de Werkhervattingskas (Whk) betaalt. De belastingdienst verstuurt namelijk binnenkort de beschikkingen 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas' over 2017. Het is van belang dat u deze Whk-beschikking 2017 controleert en indien nodig bezwaar maakt.

Premie Whk 2017

Via de gedifferentieerde premie Whk draagt u bij aan Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)- en Ziektewet (ZW)-uitkeringen aan flexwerkers. De premie voor de Whk is in 2017 opgebouwd uit twee premiecomponenten: de WGA en de ZW-flex.

De verschuldigde premie is o.a. afhankelijk van de omvang van het premieloon van de onderneming, de sectorindeling, ziekte van (ex-)werknemers, van toepassing zijnde no-riskpolis en eigenrisicodragerschap.

Controle beschikking

Maria Mulder, loonheffingenspecialist bij Grant Thornton: "De Whk-beschikking kan gebaseerd zijn op onjuiste gegevens en dat kan zeer nadelig voor u zijn. Indien de premiecomponenten niet juist zijn vastgesteld, moet binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking bezwaar zijn gemaakt. Bij het controleren van de beschikking en indien nodig bij het verzorgen van het bezwaarschrift, zijn wij u graag van dienst."

Wilt u meer weten over de Werkhervattingskas? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Grant Thornton. Of neem contact op met onze specialist .