Tax

Controleer uw beschikking van de Werkhervattingskas 2019

John Peek John Peek

Voorkom dat u als ondernemer teveel premie voor de Werkhervattingskas (Whk) betaalt. De belastingdienst verstuurt namelijk binnenkort de beschikkingen 'Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervattingskas' over 2019. Het is van belang dat u deze Whk-beschikking 2019 controleert en indien nodig bezwaar maakt.

Premie Whk 2019

Via de gedifferentieerde premie Whk draagt u bij aan Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)- en Ziektewet (ZW)-uitkeringen aan flexwerkers. De premie voor de Whk is in 2019 opgebouwd uit twee premiecomponenten: de WGA en de ZW-flex.

De verschuldigde premie is onder andere afhankelijk van de omvang van het premieloon van de onderneming, de sectorindeling, ziekte van (ex-)werknemers, van toepassing zijnde no-riskpolis en eigenrisicodragerschap.

Controleer beschikking en teken indien nodig bezwaar aan

De Whk-beschikking kan gebaseerd zijn op onjuiste gegevens uit het verleden en dat kan zeer nadelig voor u zijn. Indien de premiecomponenten niet juist zijn vastgesteld, moet binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking bezwaar zijn gemaakt. Bij het controleren van de beschikking en indien nodig bij het verzorgen van het bezwaarschrift, zijn wij u graag van dienst.

Wilt u meer weten over de Werkhervattingskas? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Grant Thornton. Of neem contact op met één van onze HR-services adviseurs.

Actualiteiten