article banner
Actualiteit

Fout belastingdienst bij vaststellen gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2015

Werkgevers ontvingen in november 2014 van de belastingdienst de zogenoemde beschikking 'Loonheffingen Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas' over 2015. Recent bleek dat de belastingdienst fouten heeft gemaakt bij het vaststellen van deze gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk).

De vaststelling van de gedifferentieerde premie voor de Whk over 2015 is onder andere afhankelijk van het premieloon over 2013. Bij het vaststellen van de gedifferentieerde premie Whk over 2015 heeft de belastingdienst bij veel werkgevers een te laag premieloon over 2013 als uitgangspunt gebruikt. Hierin ontbreekt het loon over de maand oktober 2013 of het loon over de 10e of 11e vierwekenperiode, afhankelijk van het aangiftetijdvak. Werkgevers ontvingen hierover recent een brief van de belastingdienst ('Ontbrekende premieloonsom oktober 2013').

Als gevolg van deze fout is uw gedifferentieerde premie Whk voor 2015 mogelijk niet juist vastgesteld. In de brief van de belastingdienst staat dat u kunt vragen om een nieuwe berekening te laten maken. Als uit de nieuwe berekening blijkt dat de gedifferentieerde premie Whk voor 2015 hoger of lager is krijgt u een nieuwe beschikking van de belastingdienst.

Wij adviseren u om te (laten) berekenen of uw gedifferentieerde premie Whk over 2015 bij toepassing van de juiste premieloonsom over 2013 hoger of lager wordt:

  • Als blijkt dat uw premie lager wordt kunt u de belastingdienst verzoeken om een nieuwe berekening te maken en krijgt u een nieuwe beschikking van de belastingdienst met de juiste (lagere) gedifferentieerde premie Whk ;
  • Als blijkt dat uw premie gelijk blijft of hoger wordt, hoeft er geen verdere actie ondernomen te worden en blijft de gedifferentieerde premie Whk volgens de beschikking van november 2014 van toepassing.

Indien gewenst zijn wij graag bereid om voor u te berekenen of er voordelen te behalen zijn. Als blijkt dat uw gedifferentieerde premie Whk over 2015 lager dient te zijn, stellen wij graag een verzoek aan de belastingdienst voor u op.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon.